Tempo poveikis keturviečių valčių irklavimo veiksmingumui

Authors

  • Algirdas Bingelis
  • Kazimieras Pukėnas
  • Sigita Marija Zdanavičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.482

Abstract

Keturviečių akademinių valčių tyrimas siejamas su ankstesniais autorių darbais, skirtais vienviečių ir dviviečių val-
čių irklavimo ekonomiškumo, lemiamo vertikalaus supimo, matematiniam modeliavimui. Literatūroje nesutinkama
laisvojo vertikalaus supimo, kurį sukelia vertikalūs jėgos impulsai į sėdynėlę kiekvieno yrio metu, poveikio analizės
duomenų. Gęstantis laisvas vertikalus supimas lemia vidutinį grimzlės prieaugį, kartu ir drėkinamo valties paviršiaus
ploto dydį, dėl to didėja valties grimzlės prieaugis greitėjant irklavimo tempui, didėja vandens pasipriešinimo jėga.
Tyrimo tikslas — apskaičiuoti įvairių modelių (siauresnių — 8650 ir platesnių — 8750) keturviečių (4x/-) valčių
irklavimo veiksmingumo rodiklius, lemiamus valties komplekso laisvojo vertikalaus supimo, ir nustatyti jų priklauso-
mybę nuo kai kurių valties korpuso parametrų ir irkluotojų vertikalaus poveikio į sėdynėlę stiprumo esant skirtingam
irklavimo tempui. Iš teorinių brėžinių nustatyti realių akademinių valčių parametrai, reikalingi irklavimo veiksmin-
gumui apskaičiuoti. Matematinio modeliavimo metodu apskaičiuotas laisvojo vertikalaus supimo sukeltas grimzlės
prieaugis ir nustatytas irklavimo veiksmingumo kitimo priklausomumas nuo irklavimo tempo, valties komplekso
masės ir vertikalaus supimo stiprumo.
Analizuojant gautus duomenis nustatyta, kad vertikalaus supimo koefi cientas mažai priklauso nuo komplekso masės.
8750 modelio valties, kurios drėkinamo paviršiaus plotas yra didesnis nei 8650 modelio valties, vandens pasipriešini-
mo jėga, proporcingai drėkinamo ploto dydžiui, yra 4,5% mažesnė. Vidutinės grimzlės prieaugio didžiausia teigiama
reikšmė (blogiausios sąlygos) didesnė 8650 modelio valčiai. Didėjant irklavimo tempui iki 44,5 ir 47 yrių per minutę
(atitinkamai 8750 ir 8650 modelio valtims), grimzlės prieaugio reikšmės pasidaro lygios nuliui. Tempui toliau didėjant,
vidutinės grimzlės prieaugio reikšmės pasidaro neigiamos, ir tai gerina traukio sąlygas. Tolesnis tempo didinimas
veiksmingesnis 8650 modelio valčiai. Duomenys apie vidutinį grimzlės prieaugį traukio metu (nepriklausomai nuo
tempo) sudaro prielaidas paveikiau atlikti traukį. Žinant apie vidutinės grimzlės prieaugio kitimą, galima rinktis
tokias tempo reikšmes, kai vidutinė grimzlė yra mažesnė. Galima teigti, kad laisvasis vertikalus supimas lemia irkla-
vimo veiksmingumo kitimą, priklausomą nuo tempo. Tai tikslinga vertinti analizuojant veiksnius, lemiančius didelio
meistriškumo irkluotojų irklavimo techniką.

Raktažodžiai: vertikalus supimas, irklavimo veiksmingumas, tempas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Bingelis, A., Pukėnas, K., & Zdanavičienė, S. M. (2018). Tempo poveikis keturviečių valčių irklavimo veiksmingumui. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(70). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.482

Issue

Section

Sports Coaching