Paauglių ir suaugusiųjų gebėjimas valingai aktyvuoti keturgalvį šlaunies raumenį atliekant izometrinį krūvį

Julija Andrejeva, Vytautas Streckis, Rasa Bacevičienė, Kristina Visagurskienė, Giedrius Gorianovas, Irena Nijolė Vitkienė, Lina Čečinaitė

Abstract


Nuovargis — tai laikinas raumenų darbingumo sumažėjimas atliekant fi zinį krūvį ir po jo (Babault et al., 2006). Vaikų
ir suaugusiųjų nuovargio poreiškis po fi zinio krūvio skirtingas: vaikai nuvargsta mažiau nei suaugusieji (Kanehisa et
al., 1995; Ratel et al., 2003). Mokslininkai nustatė, kad centrinis nuovargis veikia periferinį nuovargį (Kent-Brown,
Le Blanc, 1999; Gandevia, 2001). Jaunų ir suaugusių asmenų valingos raumenų aktyvacijos tyrimai parodė, kad ji
nepriklauso nuo amžiaus (Connelly et al., 1999), tačiau aktyvacijos lygis maksimalaus raumenų valingo susitraukimo
metu skiriasi (Bilodeau et al., 2001).
Tyrimo tikslas — nustatyti ir palyginti paauglių, suaugusiųjų blauzdos tiesiamųjų raumenų valingą aktyvaciją atlie-
kant 2 minučių izometrinį krūvį.
Buvo tiriami sveiki aktyviai nesportuojantys paaugliai (n = 9; amžiaus vidurkis 13,6 ± 0,5 m.; ūgis 164,2 ± 11,0 cm;
svoris 50,6 ± 9,4 kg), kurie 2 kartus per savaitę lankė kūno kultūros pamokas, ir nesportuojantys suaugusieji (n = 8;
amžiaus vidurkis 21,5 ± 1,9 m.; ūgis 173,5 ± 6,9 cm; svoris 65,9 ± 7,8 kg). Tyrimo metu buvo matuojama paauglių
ir suaugusiųjų raumenų maksimalioji valinga jėga atliekant 2 minučių izometrinį krūvį ir kas 30 sekundžių atpalai-
duojant raumenį. Jėgos rodikliai buvo registruojami (N·m).
Visais elektrostimuliavimo dažniais sukelta raumenų jėga ir MVJ buvo didesnė suaugusiųjų nei paauglių (p < 0,01).
Paauglių raumenų valinga aktyvacija statistiškai patikimai (p < 0,01) mažesnė prieš krūvį nei suaugusiųjų. Suau-
gusiųjų ir paauglių raumenų valingos aktyvacijos rodikliai skyrėsi viso 2 min izometrinio krūvio metu. Suaugusiųjų
valinga aktyvacija krūvio pabaigoje siekė 51,7% , paauglių — 41% pradinės reikšmės.
Išvada: atliekant 2 min maksimalaus intensyvumo izometrinį krūvį, paauglių valingos raumenų aktyvacijos rodikliai
yra mažesni nei suaugusiųjų.

Raktažodžiai: valinga aktyvacija, elektrostimuliavimas, griaučių raumenys, nuovargis


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.481