Sveikų ir nugaros skausmą jaučiančių asmenų tepingo testo duomenų vertinimas naudojant alometrinės analizės metodą

Authors

  • Inga Muntianaitė Dulkinienė
  • Vidmantas Zaveckas
  • Alfonsas Vainoras
  • Kristina Berškienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.474

Abstract

Tepingo testas yra plačiai naudojamas sportuojančių asmenų funkcinei būklei vertinti, taip pat ir klinikiniais tikslais.
Šiuo testu galima įvertinti CNS funkcijos ypatybes ir organizmo funkcinę būklę. Tyrimo tikslas — naudojant tepingo
testą įvertinti sveikų asmenų ir jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą, plintantį į koją, rankų ir kojų judesių
ypatybes, nustatyti skausmo intensyvumo koreliaciją su jomis.
Tiriamąjį kontingentą sudarė: 20—40 metų amžiaus vyrai (n = 14), jaučiantys apatinės nugaros dalies skausmą,
plintantį į koją; kontrolinę grupę — to paties amžiaus sveiki vyrai (n = 11).
Tiriamieji atliko 40 sekundžių tepingo testą kaire ir dešine ranka, kojomis. Atliekamų judesių trukmė milisekundė-
mis buvo registruojama panaudojant specialią kompiuterinę programą, sukurtą Lietuvos kūno kultūros akademijos
Kineziologijos laboratorijoje. Vertinome tokius tepingo testo rodiklius: CNS funkcinį paslankumą — judesių dažnį
testo pradžioje (per 10 s); CNS funkcinį pastovumą — judesių dažnio palaikymą (nemažėjimą), dar kitaip vadinamą
nuovargio rodikliu; vieno judesio periodo vidutinę trukmę. Kita tepingo testu užregistruotų judesių sekos vertinimo
metodika — alometrinė analizė. Šiais skaičiavimais gautas krypties koefi cientas buvo vertinamas kaip proceso kom-
pleksiškumo matas. Įvertinome tiriamųjų, jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą, plintantį į koją, tepingo testo
rodiklių koreliaciją su kojos ir nugaros skausmo intensyvumu.
Klasikinis tepingo testas leido įvertinti skaudančios kojos funkcijos pokytį (pablogėjimą), kurį rodė judesių dažnis
ir vieno judesio periodo trukmė. CNS funkcinio pastovumo arba nuovargio rodiklis neteikė objektyvios informacijos
apie pasikeitusią būklę. Atlikta tepingo testo duomenų sekos alometrinė analizė atskleidė išreikštą skaudančios kojos
judesių sekos kompleksiškumo sumažėjimą, kai tuo tarpu dešinės ir kairės rankos judesių sekos kompleksiškumas
reikšmingai nesiskyrė. Apatinės nugaros dalies ir kojos skausmo intensyvumas neturėjo patikimai statistiško ryšio
su tepingo testo rodikliais.

Raktažodžiai: tepingo testas, apatinės nugaros dalies ir kojos skausmas, alometrinė analizė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Dulkinienė, I. M., Zaveckas, V., Vainoras, A., & Berškienė, K. (2018). Sveikų ir nugaros skausmą jaučiančių asmenų tepingo testo duomenų vertinimas naudojant alometrinės analizės metodą. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.474

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity