Krepšinį žaidžiančių studentų sportinės veiklos motyvacija

Authors

  • Romualdas Malinauskas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.470

Abstract

Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokie sportinės veiklos motyvai būdingi abiejų lyčių atstovams, kokie
būdingesni merginoms ar vaikinams, kokie vidiniai ir išoriniai motyvai skatina jaunuolius įsitraukti į šią veiklą.
Tikrinama hipotezė, ar krepšinį žaidžiančių studentų vaikinų sportinės veiklos motyvacija yra stipresnė. Tyrimo tiks-
las — atskleisti krepšinį žaidžiančių studentų (merginų ir vaikinų) sportinės veiklos motyvacijos ypatumus. Tyrimo
uždaviniai: 1) nustatyti krepšinį žaidžiančių (merginų ir vaikinų) sportinės veiklos vidinę motyvaciją; 2) ištirti krepšinį
žaidžiančių (merginų ir vaikinų) sportinės veiklos išorinę motyvaciją.
Tyrimo metu pasitelktas modifi kuotas R. Malinausko klausimynas sportinės veiklos motyvacijai tirti. Tiriamiesiems
buvo pateiktas dešimties motyvų sąrašas vidinei motyvacijai vertinti ir šešių motyvų sąrašas išorinei motyvacijai
tirti. Skirtumo patikimumas tarp krepšinį žaidžiančių vaikinų ir merginų buvo vertinamas pasitelkus procentinį Stu-
dento t kriterijų. Tiriamąjį kontingentą sudarė 95 krepšinį žaidžiantys studentai (41 mergina ir 54 vaikinai), kurių
amžius — nuo 18 iki 24 metų. Tiriamieji atrinkti tikimybinės (dvipakopės mechaninės) atrankos būdu, atsitiktinai
atrinktos aukštosios mokyklos ir atliktas ištisinis komandų, kuriose žaidžia studentai ir studentės, tyrimas. Buvo tiriami
Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA), Kauno medicinos universiteto (KMU) ir Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) krepšinį žaidžiantys studentai — vaikinai ir merginos.
Įvertinus krepšinį žaidžiančių studentų ir studenčių vidinės sportinės veiklos motyvacijos ypatumus paaiškėjo, kad vai-
kinams būdingesni (p < 0,05) nei merginoms šie motyvai: vidinio pasididžiavimo jausmas, noras patirti sėkmę, noras
siekti meistriškumo, noras išbandyti savo jėgas; vaikinai labiau nei merginos jaudinasi dėl komandos pralaimėjimo.
Žaisti krepšinį merginas labiau (p < 0,05) nei vaikinus skatina galimybė gerai praleisti laiką, įdomiai pabendrauti,
jos labiau nei vaikinai išgyvena dėl asmeniškai nepasisekusio žaidimo. Ištyrus krepšinį žaidžiančių studentų ir stu-
denčių išorinę sportinės veiklos motyvaciją atskleista, kad vaikinams statistiškai patikimai būdingesni (p < 0,05) nei
merginoms šie motyvai: visuomenės pripažinimas ir sportinė karjera. Finansinės paskatos, prizai, trenerio pagyrimai
ir geri santykiai su treneriu svarbūs tiek merginoms, tiek vaikinams.

Raktažodžiai: sportinės veiklos motyvacija, vidinė motyvacija, išorinė motyvacija, krepšinis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Malinauskas, R. (2018). Krepšinį žaidžiančių studentų sportinės veiklos motyvacija. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.470

Issue

Section

Social Sciences in Sport