Pirmokų fizinio aktyvumo priklausomybė nuo socialinių-ekonominių veiksnių

Authors

  • Liudmila Dregval
  • Vaida Malinauskaitė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.466

Abstract

Straipsnyje analizuojami pirmaklasių fi zinio aktyvumo ypatumai, atsižvelgiant į tėvų socialinę-ekonominę padėtį.
Tyrimas atliktas 2008 m. atsitiktinai atrinktose Šiaulių apskrities mokyklose. 630 pirmaklasių išdalytos anketos, pra-
šant tėvus jas užpildyti. Anketas grąžino 515 žmonių (atsako dažnis — 81,8%). Pirmokų fi zinis aktyvumas vertintas
atsižvelgiant į tėvų išsilavinimą, pajamas ir gyvenamąją vietą.
Nustatyta, kad sporto ar šokių būrelius lanko 39,6% pirmokų. Daugiausia lankančių būrelius buvo tarp vaikų, kurių
tėvų (mamų ar tėčių) išsilavinimas aukštasis (atitinkamai 52,8 ir 59,5%), mažiau — šeimose, kuriose tėvų išsilavinimas
aukštesnysis ar žemas. Sporto ar šokių būrelius lankė daugiau vaikų, gyvenančių mieste (45,5%) negu kaime (35,4%,
p < 0,05). Daugiau kaip pusė pirmaklasių nueina (58,8%) ir grįžta iš mokyklos (72,2%) pėsčiomis, 1,2% važiuoja
dviračiu. Trečdalį moksleivių į mokyklą automobiliu nuveža tėvai, o parsiveža — tik kas penktą. Didėjant šeimos
pajamoms, didėja į mokyklą automobiliu nuvežamų pirmokų dalis (31,1% mažų, 34,1% vidutinių ir 46,3% didelių
pajamų). Darbo dienomis beveik trečdalis (36,9%) pirmaklasių lauke žaidžia apie 3 ir daugiau valandų per dieną, tuo
tarpu savaitgaliais tokį pat laiką praleidžia lauke didžioji dalis vaikų — 87,1%. Tyrimas parodė, kad pirmokai daug
laiko praleidžia pasyviai žaisdami kompiuteriu arba žiūrėdami televizorių. Žaisdami kompiuteriu vaikai dažniausiai
praleidžia apie 1 valandą per dieną: darbo dienomis tiek laiko žaidžia 33,9% pirmaklasių, savaitgaliais — 28,5%.
Darbo dienomis vaikai dažniausiai žiūri televizorių apie 2 valandas per dieną (45,1%), savaitgaliais — apie 3 va-
landas ir daugiau (41,4%).
Išvados: 1) pirmaklasių fi zinis aktyvumas nėra pakankamas — daugiau negu pusė vaikų nelanko nei sporto, nei šokių
būrelių, pirmaklasiai daug laiko praleidžia pasyviai žiūrėdami televizorių ar žaisdami kompiuteriu; 2) tėvų socialinė-
ekonominė padėtis turi įtakos pirmokų sportavimui ir jų fi ziniam aktyvumui — daugiausia vaikų, lankančių sporto ar
šokių būrelius, žaidžiančių kompiuterinius žaidimus, buvo aukšto tėvų išsilavinimo ir didelių pajamų šeimose; 3) pir-
mokų fi zinis aktyvumas priklausė nuo jų gyvenamosios vietos — kaimo vaikai mažiau sportuodavo, mažiau žaisdavo
kompiuteriu, jie daugiau laiko darbo dienomis praleisdavo lauke negu mieste gyvenantys pirmokai.

Raktažodžiai: fizinis aktyvumas, tėvų išsilavinimas, socialiniai-ekonominiai veiksniai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Dregval, L., & Malinauskaitė, V. (2018). Pirmokų fizinio aktyvumo priklausomybė nuo socialinių-ekonominių veiksnių. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.466

Issue

Section

Social Sciences in Sport