Gimnastikos ir akrobatikos pratybų poveikis šuolininkų su kartimi pusiausvyros gebėjimams

Authors

  • Roma Aleksandravičienė
  • Marina Grigorjeva
  • Loreta Stasiulevičienė
  • Kristina Zaičenkovienė
  • Laimutis Škikas
  • Ramunė Liaugminienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.463

Abstract

Judėjimas visada susijęs su greičio pokyčiais, t. y. pagreičiais, kurie yra judančių žmogaus organizmo dalių dirgi-
kliai. Žmogaus koordinacija ir orientacija erdvėje priklauso nuo pusiausvyros, regos, judėjimo analizatorių ir jų
treniruotumo. Tai ypač aktualu sportinėje veikloje. Egzistuoja tiesioginis ryšis tarp sportinio meistriškumo ir vesti-
bulinės funkcijos. Įvairių šakų sportininkų vestibulinės funkcijos atsparumo išraiška esti skirtinga, kadangi sporto
šakų specifi ka nevienodai veikia vestibulinį analizatorių (Авижонене, 1993; Катуков и Шорин, 1990). Daugelis
lengvosios atletikos rungčių reikalauja geros judesių koordinacijos. Ypač tai aktualu atliekant šuolius su kartimi. Todėl
šiuo tyrimu bandyta atskleisti, kokį poveikį jaunųjų šuolininkų su kartimi pusiausvyros somatinėms reakcijoms turi
gimnastikos ir akrobatikos pratybos. Tyrimo tikslas — nustatyti gimnastikos ir akrobatikos pratybų poveikį jaunųjų
šuolininkų su kartimi pusiausvyros gebėjimams. Buvo tiriamos dvi 12—15 m. amžiaus vienerių—trejų metų sportinio
stažo šuolininkų su kartimi grupės: pirma — gimnastikos ir akrobatikos pratybas (n = 8) lankantys tris mėnesius
vieną kartą per savaitę (2007 metais) ir keturis mėnesius vieną kartą per savaitę (2008 metais); antra — nelankantys
gimnastikos ir akrobatikos pratybų (n = 8). Tirtų šuolininkų stabilografi jos testo rezultatai palyginti su 12—15 m.
jaunųjų sprinterių rodikliais (n = 8).
Pusiausvyros somatinių reakcijų dydis buvo tiriamas taikant aktyvųjį otolitinės reakcijos mėginį OR 5  ir 10-ies ap-
sisukimų maksimaliuoju greičiu į abi puses (penkis kartus kairėn ir penkis — dešinėn) testą vestibulinei funkcijai
įvertinti (Rušas, Bagočiūnas, 1999).
Visi pusiausvyros rodikliai atlikus aktyvųjį otolitinės reakcijos mėginį, 10-ties apsisukimų kairėn ir dešinėn testą bei
stabilografi jos testą buvo geresni gimnastikos ir akrobatikos pratybas lankančių šuolininkų su kartimi negu to paties
amžiaus sprinterių ir šuolininkų su kartimi, nelankančių tokio pobūdžio pratybų. Vadinasi, gimnastikos ir akrobatikos
pratybos teigiamai veikia jaunųjų šuolininkų su kartimi vestibulinę funkciją ir pusiausvyrą.

Raktažodžiai: šuoliai su kartimi, gimnastika, akrobatika, pusiausvyra, vestibulinė funkcija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Aleksandravičienė, R., Grigorjeva, M., Stasiulevičienė, L., Zaičenkovienė, K., Škikas, L., & Liaugminienė, R. (2018). Gimnastikos ir akrobatikos pratybų poveikis šuolininkų su kartimi pusiausvyros gebėjimams. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.463

Issue

Section

Sports Coaching