Galingumo ugdymo poveikis bėgimo maksimaliuoju greičiu kinematiniams rodikliams

Authors

  • Danguolė Satkunskienė
  • Donatas Rauktys
  • Aleksas Stanislovaitis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.460

Abstract

Tyrimo tikslas — įvertinti galingumo ugdymo poveikį bėgimo maksimaliuoju greičiu kinematiniams rodikliams. Buvo
tiriami devyni LKKA lengvosios atletikos katedros studentai vaikinai, iš kurių tolimesnei duomenų analizei buvo
atrinkti septyni nepraleidę nė vienos treniruotės ir dalyvavę visuose testavimuose. Tiriamųjų amžius — 26 ± 2,51 m.,
ūgis — 183 ± 4,11 cm, svoris — 76 ± 3,27 kg, jų 60 m bėgimo rezultatas — 6,77—7,51 s.
Tyrimo metu buvo taikoma 8 savaičių (2—1, 2—2) galingumo ugdymo programa, kurios metu per pirmas keturias
savaites buvo akcentuojamas galingumo ištvermės ugdymas, penktą—aštuntą — galingumo ugdymas.
Bėgiko judesiai buvo registruojami 100 Hz BASLER A600f vaizdo kamera, naudojant specializuotą judesių registra-
vimo programą TEMPLO Standart. Bėgimo greičiui apskaičiuoti naudoti du optiniai jutikliai, registruojantys 10 m
bėgimo trukmę. Vidutinis 10 m bėgimo greitis buvo apskaičiuojamas pagal lygtį: vidutinis bėgimo greitis = nuoto-
lis / nuotolio įveikimo laikas.
Bėgimo technikos analizė atlikta naudojant specializuotą judesių analizės programą SIMI MOTION 2D. Šia programa
iš nufi lmuoto vaizdo apskaičiuoti šie žingsnio kinematiniai rodikliai: atramos trukmė, žingsnio ilgis, bėgimo tempas,
klubo sąnario momentinis kampas ir kampinis greitis viso ciklo metu. Buvo analizuojamas maksimalus šlaunies lenki-
mo kampas mosto metu, šlaunies kampas su vertikale kojos pastatymo ir atitraukimo momentu, maksimalusis šlaunies
tiesimo greitis kojos pastatymo momentu, maksimalusis šlaunies tiesimo greitis atramos metu, pėdos trajektorija,
klubo ir kelio sąnarių kampų sąveika.
Skaičiavimai buvo atliekami naudojant programos SPSS 12.0 statistinį paketą. Jėgos ištvermės ir jėgos greičio lavini-
mo programos poveikis bėgimo technikai įvertintas Vilkoksono testu. Vertinant skirtumo patikimumą, imamas p < 0,05
reikšmingumo lygmuo (95% patikimumas), skirtumo atmetimo klaida — 20% (80% statistinis galingumas).
Po mezociklo patikimai sumažėjo maksimalus šlaunies lenkimo kampas mosto metu. Nors šio pokyčio patikimumas
siekia 97% (p = 0,03), statistinė skirtumo galia nepakankama (skirtumo atmetimo klaida — 61,1%). Kiti bėgimo
technikos rodikliai patikimai nesiskyrė, tačiau po mezociklo galima pastebėti tam tikrą maksimaliojo bėgimo greičio,
žingsnio dažnio ir žingsnio ilgio padidėjimą, atramos ir polėkio trukmės sumažėjimą. Kai kurių sportininkų pėdos
judėjimo amplitudė po mezociklo sumažėjo, tačiau judesio piešinys išliko nepakitęs. Galingumo ugdymas kojos se-
gmentų judėjimo koordinacijos nepaveikė.

Raktažodžiai: sprintas, bėgimo kinematiniai rodikliai, galingumo ugdymas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Satkunskienė, D., Rauktys, D., & Stanislovaitis, A. (2018). Galingumo ugdymo poveikis bėgimo maksimaliuoju greičiu kinematiniams rodikliams. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(72). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.460

Issue

Section

Biomechanics