Netradicinių priemonių taikymo poveikis metimų tikslumo rodiklių kaitai

Authors

  • Rasa Kreivytė
  • Stanislovas Stonkus

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.451

Abstract

Paskutiniais metais metimų į krepšį tikslumas, pastovumas imtas nagrinėti įvairiomis žaidimo situacijomis tiriant
kamuolio išmetimo, jo skriejimo greitį ir laiką, taikant įvairias pagalbines ir netradicines priemones, lemiančias
metimų į krepšį veiksmo, jo atskirų dalių (judesių) pastovumą, tikslumą (Amberry, 1996; Stonkus, 2003; Palubinskas,
2004; Cooper, 2005; Fontanella, 2006; Wolf, 2006 ir kt.).
Susipažinus su metimų į krepšį technikos, jos pastovumo, tikslumo priklausomybės tyrimais, suvokiant teorinę ir
praktinę tokių tyrimų ir jų išvadų reikšmę, aktuali mokslinė problema: kokį poveikį turi parengiamieji judesiai, tai-
kant įvairias netradicines pagalbines priemones (pagalbinės rankos įtvarą, specialų mokomąjį kamuolį) krepšininkių
metimų į krepšį pastovumui ir tikslumui.
Tyrimo tikslas — nustatyti bei įvertinti specialaus pagalbinės rankos įtvaro ir mokomojo kamuolio poveikį metimo į
krepšį tikslumo kaitai.
Tiriamąjį kontingentą sudarė jaunosios (14—15 m.) krepšininkės (n = 36). Eksperimentinės grupės žaidėjos (n = 18)
buvo suskirstytos į tris grupes: pirma metė baudos metimus su specialiu pagalbinės rankos  įtvaru, kuris imobili-
zuoja pagalbinės rankos judesį metant į krepšį (n = 6); antra grupė metė su specialiu mokomuoju kamuoliu (n = 6),
trečia — mišri (naudojo specialų įtvarą ir specialų kamuolį). Kontrolinės grupės žaidėjos (n = 18) baudos metimus
metė be specialių pagalbinių priemonių. Tris kartus per savaitę (eksperimentas truko 4 savaites) buvo metami baudos
metimai (n = 100), žaidėjai pačiai pasiimant kamuolį po mesto baudos metimo. Buvo registruojamas tikslių baudos
metimų skaičius ir atlikimo laikas. Kiekvieno bandymo metu krepšininkė buvo vertinama pagal atlikto metimo rodi-
klius. Taikant specialias pagalbines metimo į krepšį priemones (specialų pagalbinės rankos įtvarą ir specialų moko-
mąjį kamuolį) geriausi rezultatai buvo trečios eksperimentinės grupės, kurios tiriamosios baudos metimus metė su
įtvaru ir specialiu kamuoliu. Šios grupės tikslių metimų į krepšį skaičius po eksperimento pagerėjo nuo 52,3 ± 9,1 iki
79,0 ± 9,8 (+26,7 tikslaus metimo). Grupė krepšininkių, kurios metė metimus tik su specialiu mokomuoju kamuoliu,
tikslių baudos metimų skaičių pagerino nuo 51,2 ± 8,5 iki 70,8 ± 8,6 (+19,6). Grupė, kuri metė baudos metimus su
specialiu nemetamosios rankos įtvaru, tikslių metimų skaičių pagerino nuo 52,2 ± 9,5 iki 72,7 ± 9,6 metimų (+20,5).
Visų trijų eksperimentinių grupių baudos metimų į krepšį tikslumo rodikliai, lyginant su kontrolinės grupės rodikliais,
po eksperimento pagerėjo statistiškai reikšmingai (p < 0,05), todėl netradicinių pagalbinių priemonių taikymas ugdant
ir įtvirtinant šio technikos veiksmo įgūdžius yra veiksmingas.

Raktažodžiai: krepšinis, baudos metimai, specialus pagalbinės rankos įtvaras, specialus mokomasis kamuolys.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Kreivytė, R., & Stonkus, S. (2018). Netradicinių priemonių taikymo poveikis metimų tikslumo rodiklių kaitai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(72). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.451

Issue

Section

Sports Coaching