Jaunųjų futbolininkų fizinio išsivystymo, fizinių galių, funkcinio pajėgumo, psichomotorinių funkcijų ir techninio parengtumo rodiklių sąsajos

Authors

  • Donatas Gražulis
  • Arvydas Gražiūnas
  • Rūta Dadelienė
  • Kazys Milašius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.450

Abstract

Jaunųjų futbolininkų fi zinio išsivystymo, fi zinių ir funkcinių galių ugdymo ir techninio rengimo problema aktuali, nes
futbolininkų rengimas yra sudėtingas, įvairiapusiškas vyksmas.
Tyrimo tikslas — ištirti Lietuvos jaunųjų futbolininkų (15—16 m. amžiaus) fi zinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo,
fi zinio darbingumo, psichomotorinių funkcijų ir kai kurių techninio


menų galingumas įvairiose energijos gamybos zonose ir psichomotorinių funkcijų rodikliai. Aerobinis pajėgumas
buvo vertinamas pagal VO 2 max,  kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą. Specialiais futbolininkų tyrimo
testais nustatytas fi zinis ir techninis parengtumas. Sąsajoms tarp įvairių tiriamų rodiklių nustatyti taikytas Pirsono
tiesinės koreliacijos metodas.
Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos jaunųjų futbolininkų dauguma fi zinio išsivystymo rodiklių glaudžiai koreliuoja.
Išryškėjo statistiškai patikimas ryšys tarp anaerobinio alaktatinio raumenų galingumo ir kai kurių fi zinio parengtumo
rodiklių. 30 m bėgimo testo rezultatas stipriai koreliuoja su dauguma fi zinio išsivystymo ir kitais fi zinio parengtumo
bei funkcinio pajėgumo rodikliais.
Gauti rezultatai leidžia teigti, kad šio amžiaus jaunųjų futbolininkų pratybose nėra skiriama pakankamai dėmesio
specialaus greitumo, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ugdymui.

Raktažodžiai: jaunųjų futbolininkų fizinis išsivystymas, fizinis ir funkcinis pajėgumas, koreliaciniai ryšiai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Gražulis, D., Gražiūnas, A., Dadelienė, R., & Milašius, K. (2018). Jaunųjų futbolininkų fizinio išsivystymo, fizinių galių, funkcinio pajėgumo, psichomotorinių funkcijų ir techninio parengtumo rodiklių sąsajos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(72). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.450

Issue

Section

Sports Coaching