A. Vokietaitis — vienas Lietuvos kūno kultūros, sporto sistemos kūrėjų: teorinės įžvalgos ir praktika

Authors

  • Stanislovas Stonkus

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.445

Abstract

Didėjant dėmesiui kūno kultūrai, sportui, vis daugiau žmonių
mėgina išsiaiškinti savo požiūrį, santykį su kūno kultūra, fi ziniu
lavinimu, sportu, jų moralinius ugdomuosius ir taikomuosius
veiksnius, rasti savo vietą tuose vyksmuose.
Straipsnyje aptarti XX a. ketvirtame dešimtmetyje pateikti A. Vo-
kietaičio pamatiniai teoriniai teiginiai, jų pritaikymas, turėję
didelės įtakos formuojant Lietuvos fi zinio auklėjimo, sporto sistemą. Jie neprarado savo teorinės bei praktinės vertės
ir dabar.
A. Vokietaitis natūraliąją gimnastiką laikė svarbiu žmogaus kūno lavinimo veiksniu. Žmogaus fi zinio auklėjimo vyksme
jis akcentuoja gimnastiką, žaidimus, plaukimą.
A. Vokietaitis, aptardamas pagrindines sąvokas, išskiria fi zinį lavinimą, fi zinį auklėjimą, kūno kultūrą, sportą. Kal-
bėdamas apie kūno kultūrą, pabrėžia kūno kultūros ir bendrosios kultūros sąsają. Sportą jis suvokė kaip tam tikrą
kūno lavinimo formą, pasigesdamas bendrosios kultūros siekimo.
Teorines prielaidas A. Vokietaitis diegė į praktiką rengdamas mokyklinę fi zinio auklėjimo sistemą, kūno kultūros
programą kaimo jaunimui.

Raktažodžiai: natūralus judesys, natūralioji gimnastika, kūno lavinimas, fizinis auklėjimas, kūno kultūra, sportas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Stonkus, S. (2018). A. Vokietaitis — vienas Lietuvos kūno kultūros, sporto sistemos kūrėjų: teorinės įžvalgos ir praktika. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(72). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.445

Issue

Section

Social Sciences in Sport