Įvairaus meistriškumo ir amžiaus krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių galių bei funkcinių rodiklių lyginamoji analizė

Authors

  • Rūtenis Paulauskas
  • Juozas Skernevičius
  • Rasa Paulauskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.442

Abstract

Tikslas — nustatyti 16 metų ir didelio meistriškumo krepšininkių fi zinį išsivystymą, fi zinį bei funkcinį pajėgumą, atlikti
rodiklių lyginamąją analizę.
Tyrimo metu nustatėme: ūgį, kūno masę, kūno masės indeksą (KMI), plaštakų statinę jėgą, gyvybinį plaučių tūrį
(GPT), riebalų ir raumenų masę bei jų indeksą (RRMI). Tirdami fi zines ir funkcines galias nustatėme: vienkartinį
raumenų susitraukimo galingumą (VRSG), anaerobinį alaktatinį raumenų galingumą (AARG), 30 s darbo veloergo-
metru mišrų anaerobinį alaktatinį-glikolitinį raumenų galingumą (AAGRG). Vikrumą tyrėme „Šešiakampio“ testu.
Tiriant psichomotorines funkcijas nustatytas psichomotorinės reakcijos laikas (PRL) ir judesių dažnis (JD) per 10 s.
Kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinis pajėgumas vertintas pagal Rufjė indeksą.
Tyrimo rezultatai apdoroti matematinės statistikos metodais: apskaičiuotas aritmetinis vidurkis ( x ) ir reprezenta-
cinė paklaida ( xS ), standartinis nuokrypis (S). Taip pat pateikti didžiausias ir mažiausias rodikliai. Apskaičiuotas
aritmetinių vidurkių skirtumo patikimumas taikant dispersinės analizės metodą ir nustatant F kriterijų. Norint vaiz-
džiai palyginti atskirų žaidėjų ir grupių įvairius rodiklius, duomenys standartizuoti ir sudaryti normalizuotų rodiklių
profi liai.
Tyrimas parodė, kad jau 16 metų krepšininkės savo ūgiu ir kūno mase nesiskiria nuo didelio meistriškumo komandos
žaidėjų. Visgi jos atsilieka plaštakų jėga ir turi didesnę kūno riebalų masę.
Santykinis VRSG rodiklis suaugusių žaidėjų yra kur kas didesnis negu jaunų krepšininkių. Suaugusiųjų AARG bei
AAGRG rodikliai taip pat buvo geresni nei jaunų krepšininkių, tačiau vikrumas abiejų grupių skyrėsi nepatikimai.
Psichomotorinės reakcijos laiko rodikliai tarp grupių reikšmingai nesiskyrė, tačiau judesių dažnis didelio meistriš-
kumo žaidėjų buvo didesnis.
Abiejų grupių žaidėjų kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkciniai rodikliai geri. Jaunų krepšininkių Rufjė indekso
rodikliai patikimai nesiskyrė nuo suaugusiųjų.
Rezultatyviausia didelio meistriškumo komandos žaidėja didesnio nei kitos fi zinio ir funkcinio pajėgumo, jos VRSG
ir AARG rodikliai ypač geri.

Raktažodžiai: moterų krepšinis, fizinis pajėgumas, galingumas, raumenų masė, jėga, funkcinis pajėgumas, vikrumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Paulauskas, R., Skernevičius, J., & Paulauskienė, R. (2018). Įvairaus meistriškumo ir amžiaus krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių galių bei funkcinių rodiklių lyginamoji analizė. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(73). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.442

Issue

Section

Sports Coaching