Pedagogų kūrybiškumą profesinėje veikloje lemiančių veiksnių analizė

Authors

  • Dalia Lapėnienė
  • Skaistė Laskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.439

Abstract

Pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai, analizuojantys organizacijų veiklą, ypač susidomėjo socialiniu kūrybiš-
kumu ir su juo susijusiais asmenybės faktoriais. Anot C. M. Ford ir D. A. Gioia (2000), kūrybiškumas turėtų būti
apibrėžiamas kaip subjektyvūs asmens veiklos rezultatai, nauji ir naudingi konkrečios veiklos sričiai. Kūrybiškumas
analizuojamas kaip asmens kasdienio elgesio kūrybinio potencialo raiška (Nam Choi, 2004). Manoma, kad būtent
kasdienis darbuotojų kūrybiškumas yra sėkmingos organizacijų veiklos garantas.
Mokymas yra specifi nė profesinės veiklos sritis. Jai būdingas daugialypis socialinis kontekstas, kuris atveria galimybes
asmens kūrybiškumo raiškai. Mokinių kūrybiškumo ugdymas įvardijamas kaip vienas svarbiausių tikslų šiuolaikinio
ugdymo procese (Welle-Strand, Tjeldvoll, 2003).
Šiuo požiūriu kūrybiškas mokymas ir mokytojo profesinis kūrybiškumas ypač svarbūs. Būtina ieškoti būdų, kaip ugdyti
mokytojų kūrybiškumą profesinėje veikloje, tačiau norėdami tai daryti turime žinoti profesinės veiklos kūrybiškumo
identifi kavimo būdus.
Tyrimo tikslas — įvertinti darbo motyvacijos ir darbe išgyvenamų nuotaikų poveikį pedagogų kūrybiškumui profe-
sinėje veikloje. Tyrimo klausimyno metodologinį pagrindą sudaro S. Farmer, P. Tierney, K. Kung-McIntyre (2003),
P. Tierney ir S. Farmer (2002), S. A. Kornacki ir D. R. Caruso (2007), N. H. Leonard, L. L. Beauvais ir R. W. Scholl
(1999) darbai. Tyrimo metu apklausta 190 mokytojų. Duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 16.0 for Windows
programą.
Gautas atitikmuo tarp teoriškai apibrėžtų kūrybiškumą profesinėje veikloje lemiančių veiksnių ir empirinio tyrimo
rezultatų. Išskirtas suvokiamo kūrybiškumo profesinėje veikloje ir šeši individo lygmens faktoriai, apibūdinantys kūry-
binį saviveiksmingumą, darbe patiriamas emocijas ir darbo motyvacijos šaltinius. Penki iš jų statistiškai reikšmingai
susiję su subjektyviu mokytojų kūrybiškumu profesinėje veikloje: kūrybinis saviveiksmingumas, pozityvios emocijos,
vidinio tikslo motyvacija, vidinė proceso ir išorinė savivaizdžio motyvacija.

Raktažodžiai: kūrybiškumas, profesinė veikla, kūrybinis saviveiksmingumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Lapėnienė, D., & Laskienė, S. (2018). Pedagogų kūrybiškumą profesinėje veikloje lemiančių veiksnių analizė. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(73). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.439

Issue

Section

Social Sciences in Sport