Skirtingos fizinės negalios plaukikų požiūris į klasifikacijos sistemą ir galimybė siekti rezultatų

Authors

  • Inga Kragnienė
  • Kęstutis Skučas
  • Nijolė Lagūnavičienė
  • Jūratė Požėrienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.438

Abstract

Klasifi kacijos pagrindinis tikslas — garantuoti lygiavertį skirtingos fi zinės negalios plaukikų dalyvavimą varžybose.
Lygiavertiškumo įvertinimas labai sudėtingas procesas, dėl to vis dar tęsiasi mokslininkų diskusijos ieškant naujų
tyrimo metodų, kaip išanalizuoti ir objektyviai vertinti skirtingos negalios plaukikų galimybę dalyvauti neįgaliųjų
plaukimo varžybose. Dėl vis besitęsiančios klasifi kacijos problemų diskusijos bei išsamesnių tyrimų trūkumo funkcinės
plaukimo klasifi kacijos sistemos tyrimai išlieka aktualūs ir reikšmingi. Straipsnyje nagrinėjamas funkcinės neįgaliųjų
plaukimo klasifi kacijos sistemos lygiavertiškumo klausimas.
Iškelta problema, ar plaukimo klasifi kacijos sistema skirtingos negalios plaukikams leidžia lygiavertiškai varžytis ir
siekti rezultatų. Atliktas tyrimas dviem šios problemos aspektais — išnagrinėtas neįgalių plaukikų požiūris į klasifi -
kacijos sistemą ir bandyta išsiaiškinti, kokia skirtingos negalios plaukikų galimybė dalyvauti varžybose.
Anketavimo metodu buvo tirti 32 neįgalūs plaukikai, eksperimentu ir testavimu — 21 tiriamasis. Tiriamieji suskirstyti
į tris grupes. Pirmą grupę sudarė asmenys, patyrę amputacijų, antrą — asmenys po nugaros smegenų pažeidimų,
trečią — asmenys, sergantys cerebriniu paralyžiumi.
Atlikus tyrimus išryškėjo teigiamas neįgalių plaukikų požiūris į neįgaliųjų plaukimo klasifi kacijos sistemą: didžioji
dalis fi ziškai neįgalių plaukikų pasisako, kad įgalieji nedalyvautų neįgaliųjų varžybose, dauguma skirtingos negalios
(asmenys, turintys nugaros smegenų pažeidimų, patyrę amputacijų, sergantys cerebriniu paralyžiumi ir kt.) plaukikų
patenkinti klasifi kacijos sistema, nemažai skirtingo negalios sunkumo laipsnio (S 5 —S 7 , S 8 —S 10 ) fi ziškai neįgalių plau-
kikų patenkinti klasifi kacijos sistema ir savo pasiektu rezultatu. Aštuonių savaičių treniruočių programa teigiamai
veikė visus S 4  klasės negalios plaukikų rezultatus. S 4   klasės skirtingos fi zinės negalios plaukikų aerobinio pajėgumo
rodikliai buvo panašūs.

Raktažodžiai: neįgaliųjų funkcinė klasifikacija, neįgaliųjų plaukimas, neįgaliųjų plaukikų aerobinė ištvermė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Kragnienė, I., Skučas, K., Lagūnavičienė, N., & Požėrienė, J. (2018). Skirtingos fizinės negalios plaukikų požiūris į klasifikacijos sistemą ir galimybė siekti rezultatų. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(73). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i73.438

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity