Dviratininkų ir bėgikų maksimalūs vegetacinių sistemų rodiklių pokyčiai testuojant veloergometru ir bėgtakiu

Authors

  • Arvydas Stasiulis
  • Inga Pravdinskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.429

Abstract

Tyrimo tikslas — palyginti dviratininkų ir bėgikų maksimalius aerobinio pajėgumo bei vegetacinių sistemų rodiklius
atliekant nuosekliai didinamą krūvį bėgtakiu ir veloergometru.
Ištirta po septynis didelio meistriškumo dviratininkus (amžius — 22,0 (3,1) m., ūgis — 1,81 (0,54) m, svoris —
73,1 (5,5) kg, VO 2max  — 65,3 (5,15)) ir bėgikus (amžius — 19,2 (2,8) m., ūgis — 1,79 (0,40) m, svoris — 71,1 (8,9) kg,
VO 2max  — 65,85 (5,34)). Tiriamieji atsitiktine tvarka atliko du nuosekliai didinamus krūvius (NDK): vieną — veloergo-
metru (Ergoselect, Vokietija), kitą — bėgtakiu (LE200CE, Vokietija). Tiriamųjų kvėpavimo ir dujų apykaitos rodikliai
buvo registruojami nešiojamu dujų analizatoriumi „Oxycon Mobile“ (Vokietija), širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) —
pulso matuokliu „Polar S810“ (Suomija). Praėjus 5 ir 20 min po NDK buvo imami kapiliarinio kraujo mėginiai iš
rankos piršto ir analizatoriumi „Accutrend Lactate“ (Vokietija) nustatoma laktato (La) koncentracija kraujyje.
Atliekant NDK veloergometru, dviratininkų absoliutaus ir santykinio maksimaliojo deguonies suvartojimo (VO 2max-a ,
VO 2max-s ), maksimaliojo ŠSD (ŠSD max ), absoliučios ir santykinės galios (N max-a , N max-s ), panaudoto kvėpavimo rezervo
(PKR) rodikliai reikšmingai didesni (p < 0,05) negu bėgikų, o maksimalios plaučių ventiliacijos (VE max ), kvėpavimo
dažnio (KD max ), kvėpavimo tūrio (KT max ), deguonies pulso (O 2pmax ), kvėpavimo koefi ciento (KK max ), La reikšmės nesi-
skyrė. Atliekant NDK bėgtakiu, bėgikų VO 2max-a  ir VO 2max-s , N max-a , PKR rodikliai buvo reikšmingai didesni (p < 0,05)
negu dviratininkų, VO 2max-s , VE max , KD max , KT max , N max-s , O 2pmax , KK max , La reikšmės nesiskyrė.
Lyginant dviratininkų rodiklius, nustatytus atliekant krūvį skirtingais ergometrais, KT max , N max-a , N max-s , KK max  buvo
reikšmingai didesni (p < 0,05) testuojant veloergometru, o VO 2max-a , VO 2max-s , ŠSD max , VE max , KD max , O 2pmax , PKR,
La nesiskyrė. Bėgikų VO 2max-a , VO 2max-s , ŠSD max , KD max , N max-a , N max-s , O 2pmax  rodikliai reikšmingai didesni testuojant
bėgtakiu, KK max  — veloergometru, VE max , KT max , PKR, La reikšmės nesiskyrė.
Rezultatai rodo, kad atliekant NDK testus labiausiai galios rodikliai priklauso nuo ergometro tipo ir testuojamųjų
sporto šakos specifi kos, mažiausiai — nuo plaučių ventiliacijos ir laktato koncentracijos atsigavimo metu. Tik bėgikų
VO 2max  ir ŠSD max  rodikliai priklauso nuo ergometro tipo.

Raktažodžiai: adaptacijos specifiškumas, deguonies suvartojimas, plaučių ventiliacija, širdies susitraukimo dažnis,  ergometro tipas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Stasiulis, A., & Pravdinskienė, I. (2018). Dviratininkų ir bėgikų maksimalūs vegetacinių sistemų rodiklių pokyčiai testuojant veloergometru ir bėgtakiu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.429

Issue

Section

Sports Physiology