Biatlonininkų motyvacijos ypatumai siekiant sportinės karjeros

Authors

  • Stanislav Sabaliauskas
  • Sniegina Poteliūnienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.428

Abstract

Tyrimo tikslas — atskleisti jaunųjų Lietuvos biatlonininkų motyvacijos siekiant sportinės karjeros formavimosi
ypatumus. Tyrimu siekta pagrįsti arba paneigti iškeltą hipotezę, kad pažengę biatlonininkai yra didesnės vidinės nei
išorinės motyvacijos ir mažiau abejoja savo apsisprendimu sportuoti.
Tyrimas atliktas 2008 m. varžybų laikotarpiu. Anketinės apklausos metodu apklausti 16—20 metų 29 skirtingo spor-
tinio meistriškumo Lietuvos biatlonininkai, iš jų 12 Lietuvos jaunimo rinktinės narių ir 17 mažiau pažengusių spor-
tininkų. Pasirinkta tyrimo imtis beveik sutampa su populiacija. Tyrimui atlikti sudaryta dviejų dalių anketa. Pirma
dalis parengta pasitelkus adaptuotą (patikrintą žvalgomuoju tyrimu) sportinės karjeros klausimyną (Стамбулова,
1999), kuriuo buvo siekiama atskleisti tiriamųjų sporto šakos pasirinkimo veiksnius, sportinės veiklos aplinką. Antroje
dalyje biatlonininkų motyvacijai tirti buvo naudota Lietuvoje aprobuota (Grajauskas, 2008) sporto motyvacijos skalė
(Pelletier et al., 1995).
Nustatyta, kad pagrindiniai veiksniai, skatinę pasirinkti biatlono sporto šaką, yra vidiniai pažinimo motyvai (noras
įvaldyti sporto šakos techniką) ir ugdomieji veiksniai (tėvų ar trenerio paskata).
Lietuvos biatlonininkų vidinė motyvacija labiau išreikšta negu išorinė. Labiausiai išreikšta vidinei motyvacijai
priskiriama motyvų grupė, susijusi su siekiu patirti. Mažiau pažengę sportininkai labiau negu rinktinės nariai pa-
siduoda išoriniam veiklos reguliavimui. Amotyvacija būdingesnė pažengusiems sportininkams, lyginant su mažiau
pažengusiais.
Siekiant sportinės karjeros, pažengusiems biatlonininkams reikšmingiausi yra vidiniai pažinimo ir tobulumo siekio
poreikiai, paskatos (vidinė motyvacija sužinoti, vidinė motyvacija siekti tobulumo). Mažiau pažengusių sportininkų
vidinės motyvacijos patirti lygis didesnis.

Raktažodžiai: sporto motyvacijos skalė, sportinės veiklos motyvacija, sportinė karjera.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Sabaliauskas, S., & Poteliūnienė, S. (2018). Biatlonininkų motyvacijos ypatumai siekiant sportinės karjeros. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.428

Issue

Section

Social Sciences in Sport