Sudėtingos koordinacijos šakų sportininkų asmenybės kryptingumas ir pasitikėjimas savimi

Authors

  • Renata Rutkauskaitė
  • Kęstutis Miškinis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.427

Abstract

Dauguma sporto psichologijos praktikų domisi, kodėl individai pasirenka skirtingus pasiekimų tikslus ir rengimosi
būdus. Taip pat bandoma išsiaiškinti, kaip tarpusavyje susijęs sportininkų parengtumas ir jų pastangos. Šiuo tyrimu
nagrinėta sudėtingos koordinacijos šakų sportininkų asmenybės kryptingumą lemiančių tikslo siekimo ir pasitikėjimo
savimi ypatumai. Tai ir buvo pagrindinis šio tyrimo tikslas. Tyrimo metu apklausti gimnastikos, dailiojo čiuožimo ir
plaukimo šakų sportininkai (amžius — 12—14 m.; n = 200; 106 merginų ir 94 vaikinų; 78 plaukikai, 77 gimnastai,
45 dailiojo čiuožimo sportininkai). Anketinės apklausos būdu buvo įvertinami sportininkų asmenybės kryptingumo
aspektai, akcentuojantys tikslo siekimą ir pasitikėjimą savimi. Eksternalumui ir internalumui tirti panaudota R. Mar-
tens (1999) metodika.
Tyrimas parodė, kad dauguma sportininkų labiau pasitiki savimi sportuodami ir jautresni kritikai asmeniniame gyve-
nime. Optimizmo poreiškis siekiant tikslų asmeniniame gyvenime ir sportuojant patikimo skirtumo neatskleidė. Tiria-
mieji minėjo tas pačias stipriąsias (ryžtingumą ir atkaklumą — po 48%) ir silpnąsias (tingumą — 54,4% ir kantrybės
stoką — 37,5%) savybes siekdami tikslų asmeniniame gyvenime ir sportuojant. Hipotezė, kad pasitikėjimas savimi
asmeniniame gyvenime ir sportuojant panašus, pasitvirtino, tačiau išryškėjo reikšmingas skirtumas siekiant tikslo.
Prielaida, kad egzistuoja pasitikėjimo savimi skirtumas tarp skirtingų šakų sportininkų, pasitvirtino. Tiriant kontrolės
lokusą buvo nustatyta, kad internalumas būdingesnis plaukikams. Ir priešingai, eksternalumas būdingesnis dailiojo
čiuožimo ir gimnastikos šakų sportininkams. Trečia hipotezė, kad egzistuoja kontrolės lokuso skirtumai nepasitvirtino:
nenustatytas statistiškai reikšmingas internalumo ir eksternalumo skirtumas tarp skirtingų lyčių tiriamųjų. Moks-
linės literatūros šaltiniai, susiję su tikslų siekimu, pasitikėjimu savimi, ir šis tyrimas parodė, kad tikslų siekimas ir
pasitikėjimas savimi gali padėti formuoti sportininko asmenybę. Be to, remiantis tyrimo duomenimis galima teigti,
kad egzistuoja tikslo siekimo ir jo realizavimo skirtumas tarp įvairių šakų sportininkų. Tinkama tikslų formulavimo
strategija gali padėti siekti geresnių rezultatų, neabejotinai tai gali padidinti sportininko pasitikėjimą savimi, kartu
pagerintų sportinės veiklos veiksmingumą.

Raktažodžiai: asmenybės kryptingumas, pasitikėjimas savimi, tikslo siekimas, eksternalumas, internalumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Rutkauskaitė, R., & Miškinis, K. (2018). Sudėtingos koordinacijos šakų sportininkų asmenybės kryptingumas ir pasitikėjimas savimi. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.427

Issue

Section

Social Sciences in Sport