Šildymo poveikis vyrų raumenų galingumui ir nuovargiui atliekant koncentrinius pratimus

Authors

  • Irina Ramanauskienė
  • Albertas Skurvydas
  • Saulė Sipavičienė
  • Šarūnas Klizas
  • Laimutis Škikas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.425

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti, kaip šildymas veikia vyrų raumenų galingumą ir nuovargį, atliekant koncentrinius prati-
mus. Tiriamųjų kontingentą sudarė 19—23 metų vyrai (n = 10; ūgis — 177,8 ± 5,8 cm; kūno masė — 78,2 ± 6,1 kg,
riebalų masė — 7,5% (5,6 rieb. masė / kg), atrinkti atsitiktinės atrankos metodu. Tiriamieji testuoti izokinetiniu dina-
mometru „Biodex Medical System PRO 3“. Prieš šildymą adatiniu termometru buvo matuojama (kontrolinė) vidinė
raumenų temperatūra. Registruotas vidutinis raumenų galingumas. Registruojant blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų
raumenų rodiklius buvo atliekamas kontrolinis matavimas: 1 serija po 3 judesius (blauzdos tiesimo ir lenkimo)
180º / s greičiu (prieš krūvį, iš karto po krūvio ir praėjus 10, 30, 60 min ir 24 h po jo). Buvo registruojama raumenų
maksimalioji valinga jėga, nevalingo susitraukimo jėga, sukelta stimuliuojant elektra 20 ir 100 Hz dažniu. Raumenų
nevalingo susitraukimo jėga ir maksimalioji valinga jėga buvo registruojama prieš fi zinį krūvį, iš karto po krūvio,
praėjus 20 min, 1 h 10 min ir 24 h po jo. Koncentrinis krūvis (50 blauzdos tiesimų ir lenkimų 180º / s greičiu) buvo
atliekamas didžiausiomis pastangomis. Vidinės raumenų temperatūros matavimo procedūra pakartotinai atlikta iš
karto po raumenų pašildymo ir po koncentrinio krūvio.
Po pasyvaus raumenų šildymo vidutinio galingumo rodikliai, tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį fi ksuotu 180º / s
greičiu, statistiškai patikimai padidėjo, palyginti su kontrolinio tyrimo rezultatais (p < 0,05). Nustatytas statistiškai
reikšmingas skirtumas tarp kontrolinio tyrimo ir pašildyto raumens nevalingo susitraukimo jėgos, sukeltos stimu-
liuojant elektra 20 ir 100 Hz dažniu, fi ksuojant koją per kelio sąnarį 135º ir 90º kampu (p < 0,05). Testavimo metu
nustatyta, kad vyrų pašildytų blauzdos tiesiamųjų raumenų vidutinio galingumo nuovargio indeksas didžiausias buvo
41—50-o susitraukimo metu. Vidinė raumenų temperatūra po 45 min šildymo (39,5 ± 0,2ºC) (p < 0,001) reikšmingai
pakito, palyginti su pradine (prieš šildymą — 36,9 ± 0,1ºC). Atlikus koncentrinį krūvį, šildyto raumens vidinė tempe-
ratūra reikšmingai padidėjo iki 40,1 ± 0,1ºC.
Tyrimu nustatyta, kad pasyvus šildymas padidino vidutinį raumenų galingumą ir nevalingo susitraukimo jėgą, sukelta
stimuliuojant elektra 20 ir 100 Hz dažniu (esant skirtingam raumens ilgiui, t. y. fi ksuojant koją per kelio sąnarį 135º ir
90º kampu). Visgi atliekant koncentrinį krūvį vidutiniu greičiu pasyvus šildymas atsparumo nuovargiui nepaveikė.

Raktažodžiai: pasyvus šildymas, galingumas, raumenų jėga, koncentrinis krūvis, nuovargis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Ramanauskienė, I., Skurvydas, A., Sipavičienė, S., Klizas, Šarūnas, & Škikas, L. (2018). Šildymo poveikis vyrų raumenų galingumui ir nuovargiui atliekant koncentrinius pratimus. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.425

Issue

Section

Sports Physiology