Submaksimalių aerobinio pajėgumo rodiklių priklausomumas nuo lėtosios adaptacijos ir ergometrijos specifikos

Authors

  • Inga Pravdinskienė
  • arvyd Stasiulis
  • Aleksandras Alekrinskis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.424

Abstract

Tyrimo tikslas — palyginti dviratininkų, bėgikų, baidarių ir kanojų irkluotojų submaksimalius aerobinio pajėgumo
rodiklius atliekant nuosekliai didinamą krūvį skirtingais ergometrais.
Ištirta po septynis didelio meistriškumo dviratininkus (amžius — 19,7 (2,5) m., ūgis — 181,6 (6,6) cm, kūno masė —
74,3 (10,0) kg, KMI — 22,5 (1,9)), bėgikus (amžius — 22,6 (4,1) m., ūgis — 183,6 (5,2) cm, kūno masė — 75,1 (5,8) kg,
KMI — 22,2 (1,8)), baidarių ir kanojų irkluotojus (amžius — 20 (1,2) m., ūgis — 183,7 (6,7) cm, kūno masė —
82,6 (5,1) kg, KMI — 24,5 (1,3)). Skirtingomis dienomis tiriamieji atliko nuosekliai didinamą krūvį (NDK) veloergo-
metru, bėgtakiu ir rankų ergometru. Norint nustatyti tiriamųjų dujų apykaitos rodiklius, nešiojamu dujų analizatoriumi
„Oxycon Mobile“ (Vokietija) buvo registruojami kiekvieno kvėpavimo ciklo rodikliai: deguonies suvartojimas (VO 2 ),
anglies dioksido išskyrimo greitis, plaučių ventiliacija (VE) ir kt. Viso tyrimo metu 5 sekundžių intervalais buvo re-
gistruojamas širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) pulso matuokliu „Polar S810“ (Suomija).
Dviratininkų absoliučios ventiliacinio slenksčio (VS) reikšmės dirbant skirtingais ergometrais skyrėsi statistiškai
reikšmingai ir buvo didžiausios dirbant veloergometru, mažesnės — bėgtakiu, mažiausios — rankų ergometru. VE,
ŠSD, VO 2  rodikliai ties pirmu ir antru VS buvo didžiausi atliekant testą bėgtakiu. Atliekant testą rankų ergometru,
pirmas ir antras VS, juos atitinkančios absoliučios VE ir ŠSD reikšmės, absoliučios ir santykinės VO 2  reikšmės buvo
mažesnės (p < 0,05) nei atliekant NDK veloergometru ir bėgtakiu. Santykinės ŠSD reikšmės ties pirmu ir antru VS
nesiskyrė. Bėgikų VS ir dauguma juos atitinkančių vegetacinių sistemų funkcinių rodiklių buvo didžiausi bėgant,
mažesni — dirbant veloergometru, mažiausi — rankų ergometru. Dauguma irkluotojų rodiklių buvo didžiausi bėgant,
mažesni — atliekant NDK veloergometru ir rankų ergometru. Šioje grupėje užfi ksuota nedaug skirtumų tarp rodiklių
dirbant rankų ergometru ir veloergometru.
Taigi atliekant NDK veloergometru, bėgtakiu ir rankų ergometru absoliučios VS reikšmės labiausiai priklauso nuo
ergometro tipo ir tiriamojo lėtosios adaptacijos pobūdžio, mažiausiai — santykinės (procentais nuo maksimalių) VO 2  
ir ypač ŠSD reikšmės ties VS.

Raktažodžiai: adaptacijos specifiškumas, ventiliaciniai slenksčiai, deguonies suvartojimas, širdies susitraukimų dažnis, ergometro tipas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Pravdinskienė, I., Stasiulis, arvyd, & Alekrinskis, A. (2018). Submaksimalių aerobinio pajėgumo rodiklių priklausomumas nuo lėtosios adaptacijos ir ergometrijos specifikos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.424

Issue

Section

Sports Physiology