Socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje teorinės prielaidos

Authors

  • Laima Kyburienė
  • Donatas Senikas
  • Žibuoklė Senikienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.421

Abstract

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kokios socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje galimybės.
Pabrėžiama mokyklos gyvenimo pilnatvės ir darnos idėja, iš esmės lemianti mokyklos, kaip visumos, poveikį individo
dvasinei raidai. Metai, praleidžiami mokykloje, suteikia vaikui galimybę mokytis daugybės naujų dalykų, vis geriau
pažinti aplinkinį pasaulį, įgyti daug draugų. Daugeliui vaikų, pradedančių lankyti mokyklą, ateitis atrodo viliojanti
ir pilna įvairiausių galimybių, viską, atrodo, įmanoma pasiekti ir nugalėti. Mokykliniame amžiuje vaikui labai svarbu
mokykla ir draugystė su bendraamžiais.
Socialiai atsiriboję mokiniai iš pirmo žvilgsnio išoriškai atrodo sėkmingi (yra pažangūs, puikiai elgiasi), bet jie turi
emocinių sunkumų: bijo atsakinėti prie lentos, atsakinėjant žodžiu jų rankos dreba, jie kalba labai tyliai, verksmingai,
visada stengiasi būti nuošaliau. Tokie vaikai labai nerimastingi, jie pernelyg prastai save vertina, yra labai pažeidžia-
mi ir dėl per didelio nerimastingumo, drovumo negali tinkamai išreikšti savo gebėjimų (Fantuzzo et al., 2005).
Aptarus socialinio atsiribojimo ir socialinio įgalinimo sąvokas, daugiausia dėmesio sutelkiama į socialiai atsiribo-
jusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje galimybes, norint teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti
minėtų mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje modelį. Pastebima, kad socialiai atsiribojusių mokinių
įgalinimą turėtų inicijuoti: psichologinės-pedagoginės komandos nariai kartu su socialiniu pedagogu, įtraukdami
dalykų mokytojus, klasių auklėtojus; turėtų būti rengiami planai, užsibrėžiami tikslai, o visus proceso dalyvius turi
sieti vieningai organizuota veikla. Pabrėžiama tai, kad socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo
mokykloje paveikiais proceso dalyviais galėtų būti socialiai aktyvūs bendraamžiai. Aktyvių mokinių bendravimas su
socialiai atsiribojusiais mokiniais yra veiksmingesnis sprendžiant įtakos klausimą nei suaugusiųjų.

Raktažodžiai: socialinis atsiribojimas, socialinis įgalinimas, įgalinimo modelis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Kyburienė, L., Senikas, D., & Senikienė, Žibuoklė. (2018). Socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje teorinės prielaidos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.421

Issue

Section

Social Sciences in Sport