Fizinis aktyvumas pradinės mokyklos pailgintos dienos grupėje: pirmokų ir jų tėvų poreikių sandūra

Authors

  • Laimutė Kardelienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.420

Abstract

Straipsnyje aprašomas tyrimas apie fi zinį aktyvumą pradinės mokyklos pailgintos dienos grupėje. Tyrimo aktualumas
pagrindžiamas remiantis sociologiniais tyrimais, parodančiais, kad įvairūs lėtiniai sveikatos sutrikimai prasideda
vaikystėje dėl fi zinio aktyvumo stokos. Be to, konstatuota, kad moksleivių fi zinis aktyvumas visame pasaulyje išgyvena
krizę. Kadangi viena iš šios krizės priežasčių — įdomių fi zinio aktyvumo formų per kūno kultūros pamokas ir popa-
mokiniu metu trūkumas, lyginant su užmokyklinėmis pratybomis arba sporto renginiais, kuriuos moksleiviai stebi per
televizorių, — tai tyrimu siekta atskleisti, kaip pradinių klasių pailgintos dienos grupėje rūpinamasi pirmokų fi ziniu
aktyvumu atliepiant tėvų ir jų vaikų poreikius dėl šios grupės veiklos.
Norint atskleisti fi zinio aktyvumo apraiškas pailgintos dienos grupės veikloje, tyrimo metu taikytas struktūruoto
interviu metodas. Buvo tiriami Kauno rajono N pagrindinės mokyklos pradinių klasių pailgintos dienos grupės 27
pirmokai (13 berniukų ir 14 mergaičių). Interviu vyko atskirai su kiekvienu mokiniu (nuo 20 iki 30 min) ir vienu
iš jo tėvų (tuo, kuris sutiko dalyvauti tyrime, t. y. 25—45 min kalbėtasi su mama). Pokalbiai įrašyti į garso juostą,
paskui parengti interviu protokolai. Kiekybinė tyrimo duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios ir inferencinės
statistikos metodus.
Tyrimo rezultatai parodė, kad pirmokai patenkinti pailgintos grupės veikla dėl jiems aktualaus mokinio vaidmens.
Tačiau dauguma apklausos dalyvių pirmokų norėtų, kad grupėje būtų galima ilgiau žaisti, lyginant su akademinių
gebėjimų plėtrai skiriamų veiklų trukme. Pastebėta, kad pirmokai berniukai dažniau nei mergaitės renkasi įvairias
fi zinio aktyvumo formas. Tėvų apklausa parodė, kad siekiama ir po pamokų labiau rūpintis vaikų akademinių mo-
kėjimų formavimu nei jų amžių bei interesus atitinkančios veiklos organizavimu. Atsižvelgiant į tai konstatuojama,
kad mokytojo ir pirmoko šeimos bendradarbiavimas nėra paremtas tokia idėja kaip vaiko ugdymas siekiant jo fi zinio
aktyvumo visą gyvenimą.
Straipsnyje aptartų idėjų įgyvendinimas turėtų būti realizuotas kuriant ir tobulinant programas, atliepiančias tėvų
poreikius. Siektina, kad veiklose dalyvautų ir tėvai. Tokių programų veiksmingumo tyrimas galėtų atskleisti, ar so-
cialinių santykių raidoje keičiasi tėvų įpročiai dėl vaikų mokymosi metodų ir formų, kai iškeliama idėja apie vaikų
fi zinio aktyvumo puoselėjimą galvojant apie jų sveikatą visą gyvenimą.

Raktažodžiai: fizinis aktyvumas, pradinės mokyklos pailgintos dienos grupė, pirmokų poreikiai, tėvų poreikiai, kūno kultūros ugdymas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Kardelienė, L. (2018). Fizinis aktyvumas pradinės mokyklos pailgintos dienos grupėje: pirmokų ir jų tėvų poreikių sandūra. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.420

Issue

Section

Social Sciences in Sport