Ugdymo turinio įvairovė kaip veiksnys, skatinantis ugdytinių motyvaciją sportuoti

Authors

  • Lauras Grajauskas
  • Algirdas Čepulėnas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.417

Abstract

Ugdymo turinys yra svarbus veiksnys, lemiantis mokinių motyvaciją. Ryšys tarp sportinio ugdymo turinio įvairovės
ir vaikų motyvacijos sportuoti nepakankamai išnagrinėtas. Jis dažniau nagrinėjamas formaliojo švietimo požiūriu,
o neformaliojo — dažniau nusakomas teoriškai, nei grindžiamas konkrečiais empiriniais tyrimais. Tyrimo tikslas —
atskleisti ryšį tarp neformalaus ugdymo turinio įvairovės ir mokinių motyvacijos sportuoti.
Pirmiausia buvo išnagrinėti dviejų savo veikla panašių neformalaus švietimo būrelių — orientavimosi sporto ir spor-
tinio turizmo — metiniai veiklos planai (6 orientavimosi sporto ir 4 turizmo). Pagal temas, temų turinio formuluotes
išskirtos veiklos temų grupės, nagrinėti kiekybiniai ir kokybiniai dviejų būrelių veiklos skirtumai. Vėliau tiriama
mokinių motyvacija sportuoti. Iš viso buvo tiriami 104 12—14 metų amžiaus moksleiviai (68 orientacininkai ir 36
turistai). Motyvacija matuota sporto motyvacijos skale (Pelletier et al., 1995).
Nustatyta, kad sportinio turizmo būrelių programos yra išsamesnės, integruojančios daugiau skirtingų temų, didesnė
temų įvairovė, o orientavimosi sporto būrelių programos glaustesnės. Šešiose sporto motyvacijos subskalėse skirtu-
mas tarp grupių yra nereikšmingas, o nemotyvuotumo subskalės teiginiams labiau (p < 0,05) pritarė orientacininkai
(2,19 ± 0,96 balo) nei turistai (1,62 ± 0,59 balo). Tiek orientavimosi, tiek sportinio turizmo būrelio mokiniai labiausiai
pritarė pirmų trijų subskalių teiginiams, kurie indikuoja vidinės motyvacijos apraiškas (orientacininkų vidinių motyvų
intensyvumas siekė — 3,91 balo, turistų — 3,99). Išorinę motyvaciją indikuojančių subskalių vidutiniai įverčiai buvo
kiek mažesni abiejose grupėse ir labiau telkėsi apie atsakymo formuluotę „nežinau“ (orientacininkų vidurkis — 3,19
balo, turistų — 3,21).
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad ugdymo turinio įvairovė susijusi tik su sportuojančių mokinių
nemotyvuotumu. Esant didesnei ugdymo turinio įvairovei, ugdytinių nemotyvuotumas yra mažesnis.

Raktažodžiai: neformalus švietimas, motyvacija, ugdymo turinys, įvairovė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Grajauskas, L., & Čepulėnas, A. (2018). Ugdymo turinio įvairovė kaip veiksnys, skatinantis ugdytinių motyvaciją sportuoti. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.417

Issue

Section

Social Sciences in Sport