Pažintinių funkcijų ir edukacinių pasiekimų sąsajos besimokančio jaunimo populiacijoje

Authors

  • Dalia Antinienė
  • Rosita Lekavičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.416

Abstract

Pažintiniai gebėjimai — tai gebėjimai pasinaudoti pažintinėmis funkcijomis: dėmesiu, atmintimi, loginiu, erdviniu
mąstymu ir pan. Paprastai jie asocijuojasi su daugeliu išorės kintamųjų, tačiau ypatingas ryšys juos sieja su eduka-
ciniais pasiekimais. Užsienio mokslininkai konstatuoja aukštas šių fenomenų koreliacijas. Lietuvoje vykdytų panašių
tyrimų atrasti nepavyko, nors žinant konkrečios amžiaus grupės žmonių specifi nius pažintinius gebėjimus galima būtų
pakankamai tiksliai prognozuoti mokymosi pasiekimus.
Tyrimo tikslas — atskleisti, kaip besimokančiųjų pažintinės funkcijos siejasi su edukaciniais veiksniais: edukacijos
lygiu, mokymosi pasiekimais, subjektyviu pasiekimų vertinimu. Tyrimo uždaviniai: pateikti Pažintinių gebėjimų
vertinimo metodikos patikimumo rodiklius; atskleisti skirtingų edukacijos lygių besimokančiųjų pažintinių gebėjimų
ypatybes ir jas palyginti tarpusavyje; nustatyti, kaip susijęs skirtingas edukacijos lygis bei subjektyvūs ir objektyvūs
žinių vertinimai su besimokančiųjų pažintiniais gebėjimais.
Pažintinių gebėjimų tyrimo metodiką sudaro šios struktūrinės dalys: dėmesingumo, loginio mąstymo, skaitmeninio
mąstymo, dvimačio ir trimačio erdvinio mąstymo ir aritmetinių skaičiavimų užduotys. Metodikos patikimumas yra
pakankamas. Vidinė metodikos struktūra yra gera. Greta Pažintinių gebėjimų vertinimo metodikos tiriamiesiems pa-
teiktas Raveno progresuojančių matricų testas ir Verbalinio išprusimo testas (autorius G. Merkys). Buvo tiriami 226
respondentai. Tyrimas atliktas įvairaus lygmens mokymosi institucijose: universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose
mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose.
Nustatyta, kad metodika gerai diferencijuoja skirtingo edukacijos lygio tiriamuosius. Gauti pakankamai ryškūs pažin-
tinių gebėjimų skirtumai aukštos ir žemos edukacijos tiriamųjų grupėse: aukštesni pažintinių gebėjimų skalių rodikliai
gauti aukšto edukacijos lygio tiriamųjų grupėse. Subjektyvus tiriamųjų savo pačių mokyklinių žinių įvertinimas parodė
visų pažintinių gebėjimų skalių ryšį su tiksliųjų mokslų žinių subjektyviu įvertinimu. Objektyvūs besimokančiųjų žinių
vertinimai (t. y. egzaminų vidurkiai) yra statistiškai patikimai susiję su visais pažintinių gebėjimų metodikos skalių
vertinimo vidurkiais.

Raktažodžiai: pažintinės funkcijos; edukaciniai pasiekimai, žemas ir aukštas edukacijos lygis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Antinienė, D., & Lekavičienė, R. (2018). Pažintinių funkcijų ir edukacinių pasiekimų sąsajos besimokančio jaunimo populiacijoje. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(74). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i74.416

Issue

Section

Social Sciences in Sport