Papildomo fizinio aktyvumo pratybų poveikis silpno fizinio pajėgumo mergaitėms

Authors

  • Laima Trinkūnienė
  • Renata Rutkauskaitė
  • Arūnas Emeljanovas
  • Sigitas Alubauskas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.415

Abstract

Įvairiuose dokumentuose (2005—2015 metų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategijoje, Papildomo ug-
dymo koncepcijoje, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose), kurie reglamentuoja Lietuvos mokinių
fi zinį ugdymą, teigiama, kad kūno kultūros mokytojas turėtų atidžiai globoti silpnesnės sveikatos mokinius, prasčiau
pasirengusius moksleivius ir išmoningai įtraukti juos į kūno kultūros pamokas bei neformalųjį ugdymą. Visgi šiuo metu
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose silpno fi zinio pajėgumo mokiniams skiriamas labai mažas dėmesys. Jų, kaip
ir visų Lietuvos mokinių, fi zinis aktyvumas yra nepakankamas, dėl to prastėja ir fi zinis pajėgumas. Kyla probleminis
klausimas: ar papildomo fi zinio aktyvumo pratybos turės teigiamos įtakos silpno fi zinio pajėgumo mergaitėms?
Tyrimo tikslas — nustatyti, kaip papildomo fi zinio aktyvumo pratybos paveiks silpno fi zinio pajėgumo mergaites. Buvo
tiriamos 82 penktų ir šeštų klasių (11—12 m.) silpno fi zinio pajėgumo mergaitės. Atsitiktiniu būdu jos suskirstytos į
dvi grupes — eksperimentinę ir kontrolinę. Eksperimentinės grupės mergaitės du kartus per savaitę per papildomo
fi zinio aktyvumo pratybas (45 min) žaidė judriuosius žaidimus, bėgo estafetes (20 min), 25 min buvo skiriamos jų
fi ziniam pajėgumui gerinti. Kontrolinės grupės mergaitės papildomo fi zinio aktyvumo pratybų neturėjo, t. y. lankė tik
dvi įprastas savaitines kūno kultūros pamokas. EUROFITO testais (tepingo, „Sėstis ir siekti“, šuolio į tolį iš vietos,
„Sėstis ir gultis“, kybojimo sulenktomis rankomis, 10 × 5 m bėgimo šaudykle, 20 m ištvermės bėgimo šaudykle) tirta,
kaip papildomas fi zinis aktyvumas veikia silpno fi zinio pajėgumo mergaičių sveikatą ir kaip judėjimo rezultatai susiję
su fi ziniu pajėgumu.
Taikant silpno fi zinio pajėgumo mergaitėms papildomą fi zinį aktyvumą, nustatyti šie su sveikata susijusio fi zinio
pajėgumo pokyčiai: pagerėjo širdies ir kvėpavimo sistemos ištvermė (p < 0,05), pastebėta funkcinės jėgos, liemens
jėgos ir lankstumo gerėjimo tendencija (p > 0,05). Pakoregavus silpno fi zinio pajėgumo mergaičių fi zinį aktyvumą,
nustatyti su judėjimo rezultatais susijusio fi zinio pajėgumo pokyčiai: pagerėjo staigiosios jėgos ir galūnių judesio
greičio rezultatai (p < 0,05), pastebėta vikrumo gerėjimo tendencija (p > 0,05).

Raktažodžiai: papildomas fizinis aktyvumas, silpnas fizinis pajėgumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Trinkūnienė, L., Rutkauskaitė, R., Emeljanovas, A., & Alubauskas, S. (2018). Papildomo fizinio aktyvumo pratybų poveikis silpno fizinio pajėgumo mergaitėms. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(75). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.415

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity