Kojų raumenų įtempimo ir pusiausvyros stabilumo ryšys

Authors

  • Kazimieras Muckus
  • Vilma Juodžbalienė
  • Algimantas Kriščiukaitis
  • Kazimieras Pukėnas
  • Judita Daratienė
  • Laimutis Škikas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.410

Abstract

Atliekant fi zinius pratimus, kasdienės veiklos veiksmus, dažnai tam tikrą laiką kūnas turi išlaikyti statinę pusiausvyrą.
Pusiausvyros stabilumas svarbus kai kuriomis neurologinėmis ligomis sergantiesiems, senyvo amžiaus žmonėms.
Pusiausvyrą dažnai tenka išlaikyti įtempus raumenis.
Tyrimo tikslas — ištirti, kaip kinta pusiausvyros stabilumas ramiai stovint atpalaidavus ir įtempus kojų raumenis.
Remiantis atvirkštinės svyruoklės modeliu, raumenų įtempimas turėtų padidinti pusiausvyros stabilumą.
Buvo tiriami 44 Lietuvos kūno kultūros akademijos studentai (18 vaikinų ir 26 merginos). Jų amžius — 22—26 m.,
ūgis — 174,9 ± 9,4 cm, svoris — 68,7 ± 13,8 kg. Naudojant MYOTON-3 prietaisą, miotonometrijos metu išmatuotas
įtempto ir atpalaiduoto dvilypio blauzdos raumens vidinės galvos standumas. Vertintas raumens virpesių dažnis,
virpesių logaritminis dekrementas ir standumo koefi cientas (K). Naudojant serijinės gamybos jėgos plokštę MA-1
ir kompiuterinę įrangą registruojamiems signalams analizuoti, statinės posturografi jos metodu užregistruota stabi-
lograma tiriamajam stovint atpalaidavus ir įtempus kojų raumenis. Registruojamo signalo diskretizacija — 10 ms.
Stabilogramos registravimo trukmė — 60 s. Vertintas slėgio centro (SC) didžiausias poslinkis skersinėje (Δx) ir
strėlinėje ašyse (Δy), SC svyravimo vidutinis greitis ( v ).
Kojų raumenų įtempimas reikšmingai (p < 0,01) padidino Δx nuo 22,14 ± 1,04 iki 26,00 ± 1,28 mm, Δy —
nuo 25,53 ± 1,60 iki 34,86 ± 2,41,  v  — nuo 11,49 ± 0,39 iki 18,88 ± 0,86 mm / s, K — nuo 333,29 ± 11,16 iki
471,24 ± 16,93 N / m. Stabilogramos signalo dekompozicijai nustatyti taikyta diskretinė vilnelių transformacija
(buvo naudojamos Daubechie šeimos 4 eilės vilnelės). Išskirti 6 signalo sandai. Pastebėtas ryškus ir patikimas sando
galios padidėjimas įtempus kojų raumenis esant aukštesniems dažniams (5,0—0,625 Hz). Tai rodo, kad įtempus kojų
raumenis SC svyravimų dažnio spektras pasislinko aukštesnių dažnių link. Norėdami įvertinti ryšį tarp dvilypio blauz-
dos raumens standumo ir stabilometrinių dydžių, skaičiavome stabilometrinių ir miometrinių duomenų koreliacijos
koefi cientus. Pastebėtas gana stiprus — 0,651 (p < 0,01) koreliacinis ryšys tarp K ir  v  rodiklių. Didelis determina-
cijos koefi cientas (r 2  ≈ 0,9) tarp sando galios ir  v  nustatytas aukštesnių dažnių srityje (5,0—0,625 Hz). Šioje srityje
pastebėtas taip pat gana stiprus koreliacinis ryšys tarp sando galios ir raumens standumo — r ≈ 0,6.
Apibendrinant tyrimų duomenis galima teigti: a) kojų raumenų įtempimas sumažina žmogaus pusiausvyros stabilumą
ramiai stovint; b) įtempus kojų raumenis, SC svyravimų spektre ima vyrauti aukšti dažniai.

Raktažodžiai: pusiausvyra, raumenų standumas, vilnelės.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Muckus, K., Juodžbalienė, V., Kriščiukaitis, A., Pukėnas, K., Daratienė, J., & Škikas, L. (2018). Kojų raumenų įtempimo ir pusiausvyros stabilumo ryšys. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(75). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.410

Issue

Section

Biomechanics