Kauno vidutinio amžiaus gyventojų požiūrio į savo sveikatą sąsajos su fiziniu aktyvumu ir socialiniais-demografiniais veiksniais

Authors

  • Edita Maciulevičienė
  • Kęstutis Kardelis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.409

Abstract

Tyrimu siekta atskleisti Kauno miesto vidutinio amžiaus gyventojų požiūrio į savo sveikatą sąsajas su jų fi ziniu akty-
vumu laisvalaikiu ir socialiniais-demografi niais veiksniais.
Tiriamąją imtį sudarė 916 tiriamųjų (392 vyrai ir 524 moterys), atsitiktinės imties būdu parinktų iš Kauno miesto
gyventojų. Jų amžius — nuo 35 iki 64 metų. Taikytas apklausos raštu metodas, kuriuo buvo vertinamas gyventojų
požiūris į savo sveikatą ir fi zinį aktyvumą laisvalaikiu kartu nustatant jų socialinius-demografi nius ypatumus. Tyrimo
duomenys apdoroti įprastiniais statistinės analizės metodais.
Tiriant Kauno miesto 35—64 metų gyventojų požiūrį į savo sveikatą nustatyta, kad labai gerai ir gerai savo sveikatą
vertino 25,1%, vidutiniškai — 61,7%, blogai ir labai blogai — 13,2% apklaustųjų. Vyrai subjektyviai savo sveikatą
kaip gerą ir labai gerą vertino dažniau nei moterys (29,8% ir 21,4%, p < 0,01). Požiūrio į fi zinį aktyvumą, įvertintą
pagal fi zinių pratimų kultivavimo dažnį laisvalaikiu, duomenimis, fi ziškai aktyvūs 23,8% tiriamųjų. Likusieji priskirti
nepakankamai fi ziškai aktyvių asmenų grupei. Lyginamoji tyrimo duomenų analizė atskleidė subjektyvaus sveikatos
vertinimo priklausomumą nuo tirtųjų išsimokslinimo ir jų socialinės padėties: žemesnio išsimokslinimo bei socialinės
padėties gyventojai savo sveikatą linkę vertinti 2,6 karto blogiau. Didėjant amžiui, subjektyvus savo sveikatos verti-
nimas blogėjo: 35—44 m. amžiaus grupėje blogai ir labai blogai savo sveikatą vertino 6,3%, 45—54 m. — 11,6%,
55—64 m. — 19,6% tiriamųjų (p < 0,05).
Vienmatės analizės duomenimis, blogesnis subjektyvus sveikatos vertinimas taip pat buvo susijęs su nepakankamu
fi ziniu aktyvumu. Logistinė regresinė analizė atskleidė statistiškai reikšmingą tikimybę, kad subjektyviai savo sveikatą
blogiau vertins vyresnio amžiaus, nepakankamo fi zinio aktyvumo, žemesnio socialinio statuso gyventojai, taip pat
moterys, lyginant jas su vyrais.

Raktažodžiai: požiūris į savo sveikatą, fizinis aktyvumas, socialiniai-demografiniai veiksniai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Maciulevičienė, E., & Kardelis, K. (2018). Kauno vidutinio amžiaus gyventojų požiūrio į savo sveikatą sąsajos su fiziniu aktyvumu ir socialiniais-demografiniais veiksniais. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(75). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.409

Issue

Section

Social Sciences in Sport