Didelio meistriškumo baidarininkų olimpinių nuotolių įveikimo rodiklius lemiantys veiksniai

Authors

  • Egidijus Balčiūnas
  • Juozas Skernevičius
  • Kazys Milašius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.404

Abstract

Tyrimo tikslas — ištirti didelio meistriškumo baidarininkų 500 ir 1000 m nuotolių irklavimo sportinio rezultato
sąsają su jų fi zinio išsivystymo, fi zinių galių, įvairios trukmės darbo galingumo, kraujotakos sistemos funkciniais
rodikliais.
2008 m. parengiamojo laikotarpio pabaigoje pagal programą „Londonas-2012“ buvo ištirti 8 Lietuvos baidarių
irklavimo olimpinės rinktinės kandidatai. Išmatuoti jų pagrindiniai fi zinio išsivystymo rodikliai: ūgis, kūno masė,
riebalų masė, raumenų masė, dešinės ir kairės plaštakos jėga, gyvybinis plaučių tūris (Dadelienė, 2008). Tiriant fi zinį
parengtumą išmatuotas šuolio aukštis tiriamajam atsispiriant abiem kojom ir mojant rankomis, absoliutus ir santy-
kinis vienkartinio raumenų susitraukimo galingumas (VRSG) (Bosco et al., 1983), anaerobinis alaktatinis raumenų
galingumas (AARG) (laiptine ergometrija). Specialusis anaerobinis alaktatinis galingumas nustatytas dirbant baidarių
ergometru 10 s. 500 ir 1000 m simuliacinis testas atliktas tuo pačiu baidarių ergometru individualiai taikant specialią
programą pagal sportininko kūno masę. Kraujotakos sistemos funkciniam pajėgumui vertinti nustatytas pulso dažnis
(PD) tv. / min tiriamajam gulint ir Rufjė indeksas (RI) (Шеррер, 1973), hemoglobino (Hb) koncentracija kraujyje.
Atliekant tyrimo duomenų analizę pasitelkti matematinės statistikos metodai. Ryšiams tarp rodiklių įvertinti taikytas
tiesinės koreliacijos (Pirsono) koefi ciento skaičiavimo metodas (Gonestas, Strielčiūnas, 2003).
Tyrimas parodė, kad didelio meistriškumo sportininkų 500 m nuotolio įveikimo rodikliai turi sąsajų su kūno ir raumenų
masės rodikliais, su 1000 m nuotolio įveikimo laiku ryšys silpnesnis.
10 s trukmės specialusis (tiek absoliutus, tiek santykinis) darbo galingumas labai stipriai koreliuoja su 500 m įveikimo
laiku, o su 1000 m įveikimo laiku ryšys yra silpnesnis, tačiau statistiškai patikimas (p < 0,05).
Didelio meistriškumo baidarininkų kraujotakos rodikliai: RI, PD ramybės būsenoje, Hb koncentracija kraujyje ne-
turėjo patikimo ryšio nei su 500 m, nei su 1000 m nuotolio įveikimo laiku.

Raktažodžiai: baidarininkų fizinis išsivystymas, fizinis parengtumas, kraujotaka, rodiklių koreliaciniai ryšiai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Balčiūnas, E., Skernevičius, J., & Milašius, K. (2018). Didelio meistriškumo baidarininkų olimpinių nuotolių įveikimo rodiklius lemiantys veiksniai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(75). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i75.404

Issue

Section

Sports Coaching