16—17 metų sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimas ir bendrasis savęs vertinimas

Authors

  • Skaistė Laskienė
  • Agnė Laskytė
  • Dovilė Šertvytienė
  • Loreta Jamantienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.398

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas 16—17 metų sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimas
ir bendrasis savęs vertinimas. Atliktas tyrimas, kuriuo keltas probleminis klausimas: kaip reiškiasi sportuojančių
ir nesportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimas sporto, išvaizdos, socialinio pripažinimo, patrauklumo
srityse ir kaip siejasi su bendruoju savęs vertinimu? Tyrimo metu taikyta S. Harter (1988) „Savivokos metodika paau-
gliams“ („Self- perception profi le for adolescents“), kurioje pateikiamos 45 teiginių poros, skirtos savo kompetencijos
suvokimui įvertinti tokiose srityse kaip akademinė, sportinė, socialinis pripažinimas, fi zinė išvaizda, darbinė, artimi
romantiški santykiai, patrauklumas ir elgesys, bendrajam savęs vertinimui nustatyti. Teiginiai pateikiami kaip alter-
natyvus pasirinkimas: vieni paaugliai mėgsta laisvalaikiu lankytis kine, BET kiti mieliau lankosi sporto renginiuose.
Tiriamojo pasirinkimas vertinamas balais, nuo 1 iki 4 (1 — žemas, 4 — aukštas suvoktos kompetencijos įvertis).
Buvo tiriami 16—17 metų  amžiaus paaugliai. Nepriklausomą imtį sudarė 120 respondentų, iš jų 60 sportuojančių
(atstovauja savo komandai varžybose, čempionatuose, pirmenybėse ir treniruojasi daugiau nei tris kartus per savaitę)
ir 60 nesportuojančių, sutikusių dalyvauti tyrime, derinant tyrimo atlikimo galimybę su mokyklos administracija, o
gavus sutikimą — su moksleivių tėvais. Buvo pasirinktos kelios Kauno miesto mokyklos, kiekvienoje jų po vieną klasę:
apklausti sutikusieji dalyvauti tyrime ir esantys apklausos metu mokykloje.
Tyrimu nustatyti skirtumai tarp sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimo ir bendrojo
savęs vertinimo. Visų tirtų respondentų (sportuojančių ir nesportuojančių) savo kompetencijos suvokimas tirtose srityse
viršija 2 balų ribą, kai 1 balas rodo žemą, o 4 balai — aukštą savo kompetencijos suvokimą, ir pastebima tendencija,
kad sportuojančių paauglių suvokta kompetencija daugelyje sričių yra aukštesnė nei nesportuojančių jų bendraam-
žių. Tik akademinėje, elgesio ir artimų romantiškų santykių srityse ji žemesnė negu nesportuojančių paauglių. Tirtų
sportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimas sporto, išvaizdos, socialinio pripažinimo, patrauklumo srityse
ir bendrasis savęs vertinimas yra kur kas aukštesnis nei nesportuojančių. Tarp tirtų sportuojančių paauglių bendrasis
savęs vertinimas reikšmingai stipriai susjęs su savo kompetencijos suvokimu išvaizdos srityje. Tarp tirtų nesportuo-
jančių paauglių bendrasis savęs vertinimas reikšmingai susijęs  su savo kompetencijos suvokimu sporto srityje ir
reikšmingai neigiamai — su savo kompetencijos suvokimu socialinio pripažinimo ir fi zinės išvaizdos srityse.

Raktažodžiai: sportas, bendrasis savęs vertinimas, savo kompetencijos suvokimas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-10-29

How to Cite

Laskienė, S., Laskytė, A., Šertvytienė, D., & Jamantienė, L. (2010). 16—17 metų sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savo kompetencijos suvokimas ir bendrasis savęs vertinimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(76). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.398

Issue

Section

Social Sciences in Sport