Dziudo imtynininkų (vyrų ir moterų) kompleksinis asmenybės ypatumų ir kognityvinių procesų įvertinimas

Authors

  • Aušra Griciūtė
  • Marius Paškevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.395

Abstract

Sudaryta ir metodologiškai pagrįsta kompleksinė-sisteminė dziudo imtynininkų psichologinių ypatumų įvertinimo
schema, skirta dviems profesiškai svarbiems savybių blokams (asmenybės ir kognityvinės srities) įvertinti. Tyrimo
tikslas — ištirti ir palyginti Lietuvos nacionalinėms rinktinėms priklausančių ir nepriklausančių dziudo imtynininkų
(vyrų ir moterų) asmenybės ypatumų (psichosocialinių) ir kognityvinių procesų (gebėjimo perkelti dėmesį, erdvinio-
vaizdinio mąstymo) įvertinimus.
Tiriamieji — 96 dziudo imtynininkai (48 vyrai ir 48 moterys) iš 16 skirtingų Lietuvos dziudo klubų. Pagal dziudo
sportininkų priklausymą Lietuvos nacionalinei rinktinei, jų amžių (jaunimas, suaugę) ir lytį tiriamieji suskirstyti į
aštuonias grupes (n = 12).
Tyrimas vyko 2006 metais. Klausimyną sudarė keturios dalys: Asmenybės psichosocialinių ypatumų tyrimas — įvertinti
septyni asmenybės psichosocialiniai ypatumai; gebėjimas perkelti dėmesį, aktyviai atrenkant naudingą informaciją,
ištirtas taikant Šultės lentelių tyrimo metodiką; erdvinio-vaizdinio mąstymo ypatumai įvertinti tiriamiesiems pateikiant
20 užduočių; klausimai, skirti socialiniams ir demografi niams tiriamųjų ypatumams tirti. Statistinės analizės metodai:
neparametrinė ranginė Mann-Whitney procedūra; Spirmeno (Spearman) ranginis koreliacijos koefi cientas.
Tiek vyrų, tiek moterų, priklausančių nacionalinėms dziudo rinktinėms, asmenybės ypatumų ir kognityvinių procesų
formavimasis vyksta harmoningiau, lyginant su nacionalinėms rinktinėms nepriklausančiais sportininkais, t. y. susi-
formuoja daugiau tiesioginių tarpusavio ryšių tarp tirtų profesinei veiklai svarbių veiksnių. Nustatyti bendri nacio-
nalinių rinktinių sportininkų (grupėje kartu suaugusieji ir jaunimas, n = 24) ypatumai: nepriklausomai nuo lyties
nacionalinėms rinktinėms priklausantys sportininkai turi didesnį sportinį stažą ir labiau mėgsta varžytis; didėjant
nacionalinių rinktinių sportininkų amžiui, gerėja jų gebėjimas koncentruotis, o didėjant pomėgiui varžytis gerėja
vidinė dalyvavimo sportinėje veikloje motyvacija.

Raktažodžiai: nacionalinė rinktinė, asmenybės ypatumai, kognityviniai procesai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-10-29

How to Cite

Griciūtė, A., & Paškevičius, M. (2010). Dziudo imtynininkų (vyrų ir moterų) kompleksinis asmenybės ypatumų ir kognityvinių procesų įvertinimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(76). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.395

Issue

Section

Social Sciences in Sport