Jaunų ir vyresniojo amžiaus žmonių pusiausvyros kontrolės ypatumai

Authors

  • Laimutis Škikas
  • Kazimieras Muckus

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.383

Abstract

Vienas iš veiksnių, lemiančių vyresniojo amžiaus žmonių funkcinę nepriklausomybę ir gyvenimo kokybę, yra pusiausvy-
ros stabilumas. Šio tyrimo tikslas — ištirti, ar brandaus darbingo amžiaus žmonių (30—45 m.) pusiausvyros kontrolės
sistema veikia taip pat gerai, kaip ir jaunų (20—25 m.)? Buvo tiriama septyniolika 20—24 metų jaunų (9 merginos ir
8 vaikinai) ir dešimt 30—45 metų žmonių (6 vyrai ir 4 moterys), sistemingai kultivuojančių kūno kultūrą.
Tyrimo metu taikėme statinės stabilografi jos metodą. Tiriamieji nuleidę rankas ir suglaudę kojas turėjo ramiai sto-
vėti vieną minutę ant jėgos plokštės. Stabilogramą (slėgio centro koordinačių kitimo kreives strėlinėje ir skersinėje
ašyje) registravome jėgos plokšte, kompiuterine įranga analizavome signalus. Registruojamo signalo diskretizacija
10 ms. Stabilogramos registravimo trukmė 60 s. Vertinome slėgio centro (SC) poslinkį skersinėje ir strėlinėje ašyje,
SC svyravimo vidutinį greitį. Atlikdami SC dažninę analizę taikėme vilnelių metodą. Vyresniojo amžiaus žmonių SC
svyravimų amplitudė skersinėje ir strėlinėje ašyje, vidutinis svyravimo greitis buvo reikšmingai didesni (p < 0,01)
nei jaunų žmonių. Ir jaunų, ir vyresnių žmonių SC svyravimų amplitudė skersinėje ašyje, vidutinis svyravimo greitis
reikšmingai padidėja tiriamajam užsimerkus, tačiau mažai keičiasi svyravimų amplitudė strėlinėje ašyje. Vyresnių
žmonių SC svyravimai skersinėje ašyje reikšmingai didesni aukštesnių dažnių srityje (0,312—1,25 Hz). Šis skirtumas
labiau išreikštas užmerkus akis. Vyresnių atsimerkusių žmonių reikšmingai didesni lėti (0,078 ÷ 0,156 Hz) SC svyra-
vimai strėlinėje ašyje. Užsimerkusio tiriamojo SC svyravimai reikšmingai didesni visame dažnių diapazone.
Išvados: a) 30—45 m. amžiaus žmonių pusiausvyros kontrolė yra mažiau veiksminga, lyginant su jaunais (20—24 m.);
b) ir jaunų, ir vyresnių žmonių SC svyravimų amplitudė skersinėje ašyje ir vidutinis svyravimo greitis reikšmingai
padidėja užmerkus akis, tačiau mažai keičiasi svyravimų amplitudė strėlinėje ašyje. Tai rodo, kad rega svarbesnė SC
svyravimams skersinėje, bet ne strėlinėje ašyje.

Raktažodžiai: stabilografija, pusiausvyros kontrolė, vilnelių transformacija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Škikas, L., & Muckus, K. (2018). Jaunų ir vyresniojo amžiaus žmonių pusiausvyros kontrolės ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(77). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.383

Issue

Section

Biomechanics