Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančių Vilnians universiteto studenčių mitybos ypatumai

Authors

  • Laimutė Samsonienė
  • Ramunė Žilinskienė
  • Marius Baranauskas
  • Rimantas Stukas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.382

Abstract

Tyrimo tikslas — ištirti ir įvertinti organizuotoje fi zinėje veikloje dalyvaujančių antro, trečio ir ketvirto kurso Vilniaus
universiteto studenčių mitybą.
Vadovaudamiesi PSO rekomenduojama gyventojų faktinės mitybos apklausos metodika ištyrėme ir įvertinome 128
Vilniaus universiteto studenčių, pasirinkusių laisvąjį dalyką „Įvadas į kūno kultūrą“, mityba. Tyrimo metu taikytas
24 valandų 1 dienos apklausos metodas. Vadovaujantis maisto produktų cheminės sudėties lentelėmis, apskaičiuota
maisto raciono cheminė sudėtis ir energinė vertė. Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant „SPSS v.13“ statistinę
programą. Tyrimo duomenų analizei atlikti taikyti matematinės statistikos metodai: skaičiuoti aritmetiniai vidurkiai
( x ), duomenų sklaida vertinta pagal standartinį nuokrypį (S). Siekiant kuo didesnio tikslumo ir ieškant statistinių
koreliacinių ryšių tarp kintamųjų, skaičiavimams atlikti naudotas Pirsono (Pearson) koreliacijos koefi cientas (r),
kai p ≤ 0,05.
Gauti tyrimo rezultatai lyginti su rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų ir energijos normomis, skirtomis
moterims, kurių fi zinis aktyvumo koefi cientas 1,5.
Tyrimo rezultatai parodė, kad studenčių su maistu gaunama energinė vertė 1696 ± 611 kcal yra per maža, lyginant
su rekomenduojama 1950 kcal. Antro ir ketvirto kurso studenčių maisto raciono energinė vertė kai kuriais atvejais
ypač maža, individualiais atvejais vos siekė 586 kcal, o ketvirto — 663 kcal.
Pagrindinės moterų maisto maistinės medžiagos yra nesubalansuotos. Per didelę tiekiamos energinės vertės dalį
sudaro riebalai, per mažą — angliavandeniai. Per didelę energinės vertės dalį sudaro riebalai (40,2 ± 9,2%), so-
čiosios riebalų rūgštys (13 ± 4,7%), linolo riebalų rūgštis (6,2 ± 3,3%), mono ir disacharidai (22,3 ± 9,1%), per
mažą — angliavandeniai (45,2 ± 9,9%), iš jų krakmolas ir kiti polisacharidai, polinesočiosios riebalų rūgštys (6,9 ±
3,6), iš jų — organizme nesintezuojama linoleno riebalų rūgštis (0,4 ± 0,4).
Tirtų studenčių gaunamų baltymų kiekis atitinka rekomenduojamą paros normą. Nepakeičiamos aminorūgštys vali-
nas, leucinas ir izoleucinas visų kursų studenčių maiste yra nesubalansuotos. Antro kurso studenčių maisto racione
nesubalansuotos aminorūgštys metioninas ir lizinas.
Studenčių maisto racione trūksta maisto produktų, kurių sudėtyje daug krakmolo ir kitų polisacharidų, skaidulinių
medžiagų (įvairių grūdinių produktų, duonos ir batono kepinių, šviežių vaisių ir daržovių), daug baltymų turinčių
maisto produktų (mėsos, žuvies, pieno produktų), todėl jos su maistu nepakankamai gauna mineralinių medžiagų
kalio, magnio, cinko, geležies ir vitaminų A, D, B 1 , B 12 , E, PP ir folio rūgšties.
Sveikatos ir sporto centre organizuotas fi zinės veiklos pratybas lankančios studentės fi zinį aktyvumą ir mitybą derina
netinkamai.

Raktažodžiai: maisto racionas, mityba, fizinis aktyvumas, energinė vertė, riebalai, angliavandeniai, baltymai, vitaminai, mineralinės medžiagos.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Samsonienė, L., Žilinskienė, R., Baranauskas, M., & Stukas, R. (2018). Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančių Vilnians universiteto studenčių mitybos ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(77). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.382

Issue

Section

Social Sciences in Sport