Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos

Authors

  • Romualdas Malinauskas
  • Gintaras Bukauskas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.379

Abstract

Tyrimo tikslas — atskleisti, kokias konfl iktų sprendimo strategijas pasitelkia treneriai, įveikdami konfl iktus su sporti-
ninkais. Siekiant užsibrėžto tikslo buvo sprendžiami tokie uždaviniai: nustatyti, kokias konfl ikto sprendimo strategijas
(konkuravimo, prisitaikymo, kompromiso vengimo, bendradarbiavimo) pasitelkia individualių ir komandinių sporto
šakų treneriai, palyginti trenerių konfl iktų su sportininkais sprendimo strategijas trenerių lyties požiūriu.
Taikytas apklausos metodas (K. Thomas klausimynas „Elgesio strategijos pasirinkimas konfl iktinėje situacijoje“),
pasitelkta statistinė analizė (χ² kriterijus).
K. Thomas klausimynas „Elgesio strategijos pasirinkimas konfl iktinėje situacijoje“ padeda įvertinti penkias galimas
elgesio strategijas — tai konkuravimo, prisitaikymo, kompromiso vengimo, bendradarbiavimo konfl iktinėje situacijoje.
Klausimyną sudaro 30 teiginių porų. Tiriamasis turėjo pasirinkti tuos teiginius, kurie būdingiausi jo elgesiui. Pagal
balų kiekį, kurį surinko tiriamasis kiekvienoje skalėje, vertinama pasirinktos elgesio strategijos raiška. Skiriami trys
strategijos raiškos lygiai: nebūdinga (3 ir mažiau balų), vidutiniškai būdinga (4—7 balai), būdinga raiška (8—12
balų).
Tyrimas atliktas 2008—2009 metais. Buvo tiriami 143 treneriai (78 vyrai, 65 moterys): iš jų 69 individualių (37 vyrai,
32 moterys) ir 74 komandinių sporto šakų treneriai (41 vyras, 33 moterys).
Pasitelkus K. Thomas metodiką nustatyta, kad skiriasi komandinių ir individualių sporto šakų trenerių pasirenkama
strategija konfl iktams spręsti. Bendradarbiavimas patikimai (p < 0,01) būdingesnis komandinių sporto šakų trene-
riams. Statistiškai patikimai skiriasi komandinių ir individualių sporto šakų treneriai pagal kompromiso paieškų
strategiją, t. y. komandinių sporto šakų treneriams ši strategija buvo patikimai (p < 0,05) būdingesnė, lyginant juos
su individualių sporto šakų treneriais. Konfl iktų sprendimo strategijų pasirinkimo palyginimas parodė, kad treneriai
vyrai ir moterys statistiškai patikimai skiriasi pagal bendradarbiavimo ir prisitaikymo strategijas, t. y. trenerėms
moterims patikimai (p < 0,01) būdingesnė prisitaikymo strategija, vyrams (p < 0,05) — bendradarbiavimo strategija
sprendžiant konfl iktus.

Raktažodžiai: konflikto sprendimo strategijos, komandinės sporto šakos, individualios sporto šakos.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Malinauskas, R., & Bukauskas, G. (2018). Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(77). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.379

Issue

Section

Social Sciences in Sport