Blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų funkcijos kitimas izokinetinio krūvio metu

Ronaldas Endrijaitis, Arūnas Krasauskas, Vytautas Streckis, Julija Andrejeva, Giedrius Gorianovas, Irena Vitkienė, Aleksas Stanislovaitis, Vytautas Markevičius

Abstract


Tyrimo tikslas — nustatyti ir palyginti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmo kurso kariūnų (LKA)
ir Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko šauktinių (JRMP) blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų
raumenų funkcinį pajėgumą, atsparumą nuovargiui ir atsigavimą. LKA  kariūnų (n = 17) amžiaus vidurkis 18,8 ±
0,4 m., ūgis 181,3 ± 12,0 cm, kūno masė 77,5 ± 9,0 kg;  JRMP šauktinių (n = 20) amžiaus vidurkis 19,8 ± 1,1 m., ūgis
180,3 ± 6,9 cm, kūno masė 70,4 ± 9,4 kg. Tiriamieji testuoti „Biodex Medical System 3“ — žmogaus kaulų ir rau-
menų testavimo ir reabilitacijos įranga. Prieš krūvį, iš karto po jo ir praėjus 5 minutėms po krūvio buvo matuojama
maksimalioji valinga momentinė jėga (MVMJ) (3 kartus tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį vidutiniu greičiu
(180° / s)). Fizinis krūvis — 100 blauzdos tiesimo ir lenkimo judesių vidutiniu greičiu.
MVMJ testavimo metu tiesiant blauzdą LKA karių sumažėjo iki 40,45%, JRMP šauktinių — iki 43,75%. Lenkiant
blauzdą, MVMJ rodikliai LKA karių sudarė 43,6% pradinės reikšmės, JRMP šauktinių — 39,1%, lyginant su pradine
reikšme.
Rezultatai parodė, kad LKA karių, lyginant su JRMP šauktiniais, MVMJ tiek prieš krūvį, tiek atsigavimo metu buvo
didesnė; raumenų atsparumas nuovargiui ir atsigavimas tiek tiesiant blauzdą, tiek lenkiant ją iš esmės tiriamųjų gru-
pėse buvo panašūs. Įdomu tai, kad ir LKA kariūnų, ir JRMP šauktinių MVMJ nuostoliai ryškiausi atlikus 50 tiesimo
judesių, tuo tarpu tokia MVMJ kaita blauzdos lenkiamuosiuose raumenyse pasireiškia atlikus 30 judesių.

Raktažodžiai: izokinetinis krūvis, maksimalioji valinga momentinė jėga, raumenų nuovargis ir atsigavimas.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.376