Šuoliukų prieškrūvio poveikis merginų deguonies suvartojimo kaitai bėgant vidutiniu ir dideliu greičiu

Authors

  • Kristina Zaičenkovienė
  • Arvydas Stasiulis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.371

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti 100 vertikalių didžiausių pastangų šuoliukų, atliekamų tiesiomis kojomis nušokus nuo
47 cm pakylos, poveikį deguonies suvartojimo kaitai bėgant vidutiniu ir dideliu aerobiniu greičiu. Būti tiriamos
sutiko 9 fi ziškai aktyvios  merginos, kurių amžius, ūgis, svoris, maksimalusis deguonies suvartojimas atitinkamai
buvo 22,8 (4,1) m., 1,65 (0,48) m, 58,1 (4,7) kg ir 42,4 (6,0) ml / kg / min. Tiriamosios buvo testuojamos keturis kar-
tus bėgimo takeliu. Visų tyrimų metu registruoti tiriamųjų kvėpavimo dujų apykaitos, ŠSD, subjektyviai suvokiamų
pastangų, kraujo laktato koncentracijos rodikliai. Pradžioje norint nustatyti maksimalųjį deguonies suvartojimą ir
ventiliacinius slenksčius, pagal kuriuos skaičiuotas pastovių krūvių (PK) intensyvumas, tiriamosios atliko nuosekliai
didinamą krūvį.  Per kitus tris kartus buvo atliekami PK: po vieną vidutinio (90% pirmojo VS (ventiliacinio slenksčio)  
ir didelio (pirmasis VS + 75% skirtumo tarp VS 2 ir VS 1) intensyvumo. Praėjus kelioms dienoms po kontrolinių PK,
tiriamoji atlikdavo  prieškrūvį (100 šuoliukų  po nušokimų nuo 47 cm aukščio pakylos kas 20 s.). Praėjus vienai ir
24 valandoms po prieškrūvio buvo atliekami tie patys PK.
Tiriamosios jautė vidutinišką blauzdos raumenų skausmą praėjus 24 valandas po prieškrūvio (3,7(1,2) balo). Tik
atliekant vidutinio intensyvumo PK kai kurie VO 2  rodikliai pakito reikšmingai: praėjus vienai valandai po prieškrūvio
greitosios kaitos fazės amplitudė ir vidutinės VO 2  reikšmės 4, 5 ir 6 krūvio minutę padidėjo. Praėjus 24 valandoms
po prieškrūvio, taip pat abiem atvejais atliekant didelio intensyvumo PK, statistiškai reikšmingų šių rodiklių pokyčių
nebuvo. Be to, praėjus 24 valandoms po prieškrūvio padidėjo SSP (subjektyviai suvokiamos pastangos) 3 ir 6 vidu-
tinio intensyvumo PK minutę.
Apibendrinant galima teigti,  kad ekscentrinis-koncentrinis blauzdos raumenų prieškrūvis (100 šuoliukų, atliekamų
tiesiomis kojomis po nušokimo nuo 47 cm pakylos) praėjus vienai valandai po jo padidina deguonies suvartojimą
pastovios būklės fazėje bėgant vidutiniu greičiu. Neturi reikšmingo poveikio ir šio rodiklio dydžiui praėjus 24 valan-
doms po prieškrūvio, taip pat deguonies suvartojimo dydžiui ir jo kaitos greičiui bėgant dideliu greičiu bei šio rodiklio
kaitos greičiui bėgant vidutiniu ir dideliu greičiu praėjus vienai ir 24 valandoms po prieškrūvio.

Raktažodžiai: deguonies suvartojimas, subjektyviai suvokiamos pastangos, prieškrūvis, pastovus krūvis, bėgimas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-10-29

How to Cite

Zaičenkovienė, K., & Stasiulis, A. (2010). Šuoliukų prieškrūvio poveikis merginų deguonies suvartojimo kaitai bėgant vidutiniu ir dideliu greičiu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(78). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.371

Issue

Section

Sports Physiology