Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės bei jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno adaptavimas lietuviams

Authors

  • Saulius Šukys

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.370

Abstract

Tyrimu siekta aprašyti prosocialaus bei antisocialaus elgesio ir jaunimo vertybių sportinėje veikloje instrumentų
adaptavimo etapus, jų tinkamumą įvertinant bandomuoju tyrimu. Tyrimo instrumentų adaptavimas lietuviams ir jų
patikimumo patikrinimas vykdytas keturiais etapais. Per pirmą etapą atliktas Prosocialaus ir antisocialaus elgesio
sportinėje veikloje skalės ir Jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno vertimas. Per antrą etapą atliktas ban-
domasis tyrimas apklausiant 170 (32 merginos ir 138 vaikinai) sportuojančių studentų. Trečio etapo metu išskirti
faktoriai ir įvertintas jų atitikimas autorių nurodytiems. Per ketvirtą — patikrintas adaptuojamos skalės ir klausimyno
patikimumas.
Taikant tiriamosios faktorių analizės matematinį modelį buvo išskirti keturi Prosocialaus ir antisocialaus elgesio ska-
lės faktoriai, kurie atitiko autorių nurodytus. Nustatytas prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalių tinkamas vidinis
suderinamumas (nuo 0,79 iki 0,85), silpnas ryšys tarp sportininkų prosocialaus elgesio su komanda ir varžovais (r =
0,29; p < 0,01) bei tarp sportininkų antisocialaus elgesio su komanda ir varžovais (r = 0,31; p < 0,01). Vertinant
Jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyną išskirtos trys vertybių grupės: moralinės, gebėjimų ugdymo ir sta-
tuso vertybės. Visų trijų vertybių skalių vidinis suderinamumas yra geras (nuo 0,70 iki 0,85). Nustatytas vidutinio
stiprumo koreliacinis ryšys tarp gebėjimų ugdymo ir moralinių vertybių (r = 0,47; p < 0,01), gebėjimų ugdymo ir
statuso vertybių (r = 0,50; p < 0,01).
Nustatytas koreliacinis ryšys tarp moralinių vertybių ir prosocialaus elgesio tiek su komandos draugais (r = 0,34;
p < 0,01), tiek su varžovais (r = 0,30; p < 0,01) bei neigiamas ryšys su negarbingu sportininkų elgesiu su varžovais
(r = –0,29; p < 0,01).
Tyrimo metu išskirtų faktorių, kurie sutampa su autorių nurodytais, bei prielaidų apie vertybių ir elgesio sportinėje
veikloje sąsają patvirtinimas, geri vidinio skalių suderinamumo balai leidžia kalbėti apie adaptuotų tyrimo instru-
mentų atitikimą validumo ir patikimumo reikalavimams.

Raktažodžiai: prosocialus ir antisocialus elgesys, vertybės sportinėje veikloje, tyrimo instrumentų adaptavimas, patikimumas ir validumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Šukys, S. (2018). Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės bei jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno adaptavimas lietuviams. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(78). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.370

Issue

Section

Social Sciences in Sport