Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena

Authors

  • Vida Ivaškienė
  • Adolfas Liaugminas
  • Saulius Liaugminas
  • Dainius Daukšas
  • Vytautas Markevičius
  • Kęstutis Raškevičius
  • Vladas Juknevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.361

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinę būseną.
Apklausos metu naudotos trys anketos: SAN anketa, S. Spielbergo-J. Chanino skalė ir klausimynas „Emocijų valdy-
mas“. SAN anketa sudaryta iš 30 priešingos reikšmės žodžių porų, atskleidžiančių skirtingus savijautos, aktyvumo,
nuotaikos ypatumus. Šia anketa emocinė būsena įvertinta balais nuo 1 iki 9 (Malinauskas, 2003). S. Spielbergo-
J. Chanino skalė skirta situacinio nerimo lygiui šiuo momentu įvertinti. Ją sudaro 20 klausimų (Практическая
психодиагностика: методы и тесты, 2003). Klausimynu „Emocijų valdymas“ nustatyta, ar sportininkai geba
valdyti emocijas. Jį sudaro 20 klausimų (Miškinis, Skyrius, 2005).
Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2007 m. lapkričio mėnesį, likus 2 savaitėms iki varžybų. Apklausti 108 Lietuvos
kūno kultūros akademijos (LKKA), Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai boksininkai (n = 48) ir graikų-
romėnų imtynininkai (n = 60) nuo 18 iki 26 m. amžiaus ( x  = 22,1 ± 2,4 m.). Tiriamųjų sportinis stažas 6,1 ± 1,6 m.
Respondentai anketas pildė pratybų pradžioje. Anketinės apklausos trukmė 15—20 min.
Atlikus tyrimą nustatyta: graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų emocinė būsena yra gera; imtynininkų ir boksininkų
savijauta, aktyvumas, nuotaika iš esmės nesiskiria (p > 0,05).
Ištyrus respondentų situacinį nerimą pastebėta, kad daugumos sportininkų nerimo lygis yra mažas (75,0% imtynininkų
ir 76,7% boksininkų).
Išanalizavus imtynininkų ir boksininkų gebėjimą valdyti savo emocijas nustatyta, kad imtynininkus emocijos valdo
mažiau (p < 0,05).

Raktažodžiai: priešvaržybinė būsena, savijauta, aktyvumas, nuotaika, situacinis nerimas, emocijų valdymas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

Ivaškienė, V., Liaugminas, A., Liaugminas, S., Daukšas, D., Markevičius, V., Raškevičius, K., & Juknevičius, V. (2018). Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(78). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.361

Issue

Section

Social Sciences in Sport