Globos įstaigose ir biologinėse šeimose augančių vaikų aktyvaus laisvalaikio veiklos

Authors

  • Diana Rėklaitienė
  • Jūratė Požėrienė
  • Vida Ostasevičienė
  • Aida Gaižauskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.353

Abstract

Laisvalaikis yra socialinė erdvė, kurioje baziniai santykiai gali būti stiprinami, plėtojami, išreiškiami. Dėl šios prie-
žasties laisvalaikis stipriai susijęs su tuo, kokias vertybes mes puoselėjame, kokie yra mūsų prioritetai, ir tai labai
svarbu šeimos, visuomeniniuose santykiuose. Našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams, kurie ilgai gyvena vaikų
globos institucijose, tapimas savarankiškais ir suaugusiais yra dar labiau apsunkintas, todėl reikalingas nuoseklus,
tęstinis vaiko poreikius ir brandą atitinkantis savarankiškų įgūdžių ugdymas. Pasaulyje atlikti tyrimai rodo, kad tėvų
globos netekę jaunuoliai yra ypač pažeidžiama socialinė grupė, labiau linkusi į rizikingą elgesį, be to, įvairūs psichinės
sveikatos sutrikimai šioje grupėje diagnozuojami kelis kartus dažniau. Pažymėtina, kad Lietuvoje mokslinių tyrimų
apie vaikų, gyvenančių globos namuose, gyvenimą iš tiesų trūksta. Nedaug tyrimų ir nagrinėjančių vaikų globos
įstaigų ugdytinių pedagogines psichologines problemas, turiningo laisvalaikio reikšmę jų ugdymui.
Tyrimo tikslas ⎯ ištirti globos įstaigose ir biologinėse šeimose augančių vaikų aktyvaus laisvalaikio veiklas. Tyrimo
uždaviniai: nustatyti, kur ir kokia laisvalaikio veikla turi galimybę ir užsiima globos namuose ir biologinėse šeimose
augantys vaikai; ištirti vaikų požiūrį į socialiai netinkamą veiklą; atlikti globos namuose ir biologinėse šeimose
augančių vaikų tyrimo rezultatų lyginamąją analizę.
Naudota anketinė apklausa. Tyrimo duomenys apdoroti pasitelkus SPSS-15 kompiuterinę programą. Buvo apklausti  
716 skirtingose globos įstaigose ir 908 biologinėse šeimose augantys 12⎯19 metų vaikai ir 176 vaikų globos (rū-
pybos) sistemos ekspertai.
Išvados. Globos namuose ir biologinėse šeimose augantys vaikai turi panašių galimybių dalyvauti įvairiose laisva-
laikio veiklose mokyklose ir kitose įstaigose. Visgi kur kas aktyviau laisvalaikio veikloje dalyvauja biologinėse šei-
mose augantys vaikai. Nepriklausomai nuo socialinės aplinkos skirtumų dauguma vaikų labiausiai mėgsta sportinę
veiklą, kiek mažiau ⎯ muzikinę, nemažai vaikų užsiima kita menine veikla. Biologinėse šeimose augantys vaikai,
vertindami savo gebėjimus, kur kas dažniau nei globos namų vaikai nurodė, kad jiems geriausiai sekasi mokslai ir
bendravimas. Tuo tarpu globos namų auklėtiniai dažniau teigė, kad jiems gerai sekasi dainavimas. Kur kas daugiau
biologinėse šeimose augančių vaikų teigė, kad moka atsispirti draugų spaudimui įsitraukti į netinkamą veiklą, turi
savo tvirtą nuomonę, apie tai žino, nors nemažai ir globos namų auklėtinių taip pat sutiko su šiuo teiginiu. Globos
namuose augantys moksleiviai dažniau už šeimose augančius vaikus teigia, kad kartais atsispirti draugų spaudimui
užsiimti netinkama veikla būna sunku.

Raktažodžiai: laisvalaikio veiklos, globos namai, biologinės šeimos, rizikingas elgesys.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23

How to Cite

Rėklaitienė, D., Požėrienė, J., Ostasevičienė, V., & Gaižauskienė, A. (2018). Globos įstaigose ir biologinėse šeimose augančių vaikų aktyvaus laisvalaikio veiklos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.353

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity