Šaulio techninio parengtumo rodiklių analizė

Authors

  • Vaida Gulbinskienė
  • Agnė Dženkaitytė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.350

Abstract

Šaudymas yra viena iš seniausių sporto šakų pasaulyje ir priskiriamas prie techniškai sunkių: taiklų šūvį lemia pu-
siausvyra, taikymo tikslumas ir stabilumas, nuspaudimo būdas. Kadangi šaulių rezultatai priklauso nuo techninio
parengtumo, sporto mokslininkai rekomenduoja jo įvertinimui ir tobulinimui naudoti kompiuterines programas:
SCATT (Rusija), „Rika Home Trainer“ (Austrija), „Noptel“ (Suomija). Pastaruoju metu (2008⎯2010 m.) Lietuvai
atstovauja šaulys, kuris nuo 2008 iki 2009 metų net penkis kartus pagerino Lietuvos rekordą šaudymo pneumatiniu
šautuvu rungtyje. Šio laikotarpio testavimo ir pratybų duomenų analizė leistų išskirti tokius techninio parengtumo
rodiklius, kurie turi didžiausios įtakos šaulio rezultatui.
Tyrimo tikslas ⎯ įvertinti didelio meistriškumo šaulio techninio parengtumo ir šaudymo rezultato ryšį parengiamuoju
laikotarpiu. Testavimai atlikti SCATT (Rusija) kompiuterine įranga. Testavimai SCATT kompiuterine įranga vyko
2008 m. rugsėjo ⎯ spalio mėn. Atlikti septyni testavimai, užregistruota (po 10 šūvių) 21 serijos ir 210 pataikymų
rezultatai. Elektronine skaičiuokle „Microsoft Exel 2003“ buvo skaičiuojamas aritmetinis vidurkis (vid.), standartinis
nuokrypis (SN), šaudymo rezultatų ir techninio parengtumo rodiklių ryšys. Šaulio techninis parengtumas buvo vertintas
pagal šiuos rodiklius: 10 šūvių serijos vidurkį, šūvio atlikimo laiką, taikymo stabilumą pagal taikinį, atstumą tarp
taikymo ir pataikymo taškų. Registruojant šaudymo rezultatą bei atstumą tarp taikymo ir pataikymo taškų pastebėta,
kad mažėjant atstumui buvo pataikoma arčiau taikinio centro. Tai atitiko mokslininkų išvadas, teigiančias, kad:
daugiau laiko taikymosi metu praleidžiant taikinio centre šaudymo rezultatas gerėja; kuo ilgiau taikomasi mažesne
judesių amplitude (mažesnis nueitas kelias), tuo rezultatas geresnis. Vadinasi, kai taikymo metu daugiau laiko pra-
leidžiama taikinio centre, taikymo taško nueitas kelias būna trumpesnis, o atstumas tarp taikymo ir pataikymo taškų
gali būti mažesnis.
Iš gautų taikymo stabilumo duomenų daroma išvada, kad tiriamo šaulio sportinis parengtumas priklauso nuo tai-
kymo stabilumo ir atitinka ankstesnių tyrimų rezultatus: daugiau laiko taikymosi metu praleidžiant taikinio centre
šaudymo rezultatas gerėja. Pabrėžtina, kad po tirto parengiamojo laikotarpio šaulio sportinis parengtumas gerėjo
ir svarbiausių varžybų metu buvo pasiekti asmeniniai ir pagerinti penki Lietuvos šaudymo rekordai. Galima būtų
teigti, kad parengiamuoju laikotarpiu nustatyta techninio parengtumo gerėjimo tendencija gali sudaryti prielaidas
didžiausiam sportiniam parengtumui, tačiau būtina turėti kuo daugiau informacijos apie rengimo programą, varžybas.
Tirto šaulio sportinį parengtumą galima vertinti pagal šiuos techninius rodiklius: atstumą tarp taikymo ir pataikymo
taškų; taikymo taško nueitą kelią; taikymo stabilumą pagal taikinio centrą. Visgi tyrimo rezultatai neleidžia tvirtinti,
kad tie patys rodikliai galėtų būti informatyvūs kitais rengimo etapais.

Raktažodžiai: Pasaulio taurės varžybos, ilgieji nuotoliai, sprintas, įskaitiniai taškai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23

How to Cite

Gulbinskienė, V., & Dženkaitytė, A. (2018). Šaulio techninio parengtumo rodiklių analizė. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.350

Issue

Section

Sports Coaching