Pabėgėlių vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas per fizinę veiklą

Alma Paškevičė, Jūratė Požėrienė

Santrauka


Fizinė veikla traktuojama kaip viena esminių neformaliojo ugdymo realizavimo galimybių galvojant apie pažeidžiamiausių asmenų grupes, t. y. pabėgėlių vaikus ir jaunimą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad fizinis aktyvumas ir sportas skatina serotonino (laimės hormono) išsiskyrimą, fiziniai pratimai teigiamai veikia žmogaus intelekto vystymąsi, didina pasitikėjimą savimi. Be to, fizinis aktyvumas yra ugdymas ir stiprina visas organizmo sistemas. Tad kyla klausimas, kaip neformaliojo ugdymo procese formuojasi asmenybė? Kaip atpažįstama fizinė veikla per vidinę ir išorinę mokymo motyvaciją? Problema: neišanalizuotas pabėgėlių vaikų ir jaunimo neformalusis ugdymas per fizinę veiklą. Straipsnyje nagrinėjama neformaliojo ugdymo svarba užtikrinant neformaliojo švietimo prieinamumą  socialinę atskirtį patiriantiems pabėgėlių vaikams ir jaunuoliams. Neformaliojo ugdymo tikslas – atkreipti dėmesį į fizinį aktyvumą kaip vieną iš svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, nes susiformavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą. Dėl to pabėgėlių vaikų ir jaunimo neformaliajam ugdymui turi būti skiriamas pakankamas dėmesys.

Raktažodžiai:  neformalusis ugdymas, pabėgėliai, fizinė veikla, vaikai ir jaunimas.


Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i15.920