Lietuvos didžiųjų miestų greitosios medicinos pagalbos darbuotojų patiriamo smurto darbe ir jo valdymo vertinimas

Renata Neniškytė, Viktorija Grigaliūnienė

Santrauka


Smurtas ir agresija darbo vietoje paveikia nemažai sektorių ir visų lygių darbuotojus, tačiau sveikatos priežiūros sektoriuje yra didžiausia rizika patirti smurtą. Pastaraisiais metais nustatyta, kad sveikatos priežiūros specialistams kyla didelė pacientų ar juos lydinčių asmenų smurto riziką. Tai kelia vis didesnį susirūpinimą. Nors visuose sveikatos priežiūros sektoriuose personalas gali patirti agresiją ar smurtą, didesnė tikimybė, kad tai patirs specialistai, teikiantys skubią medicinos pagalbą. Todėl labai svarbu stengtis apsaugoti skubią medicinos pagalbą teikiančius darbuotojus ir pacientus nuo patiriamos agresijos bei smurto, užtikrinant reikiamą ir kokybišką pagalbą pacientams. Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos didžiųjų miestų greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojų patiriamą smurtą darbo aplinkoje ir jo valdymo būdus.

Raktažodžiai: smurtas, greitoji medicinos pagalba, agresija.


Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i15.919