Pasaulio eksporto dinaminė analizė ir prognozavimas

Viktorija Tauraitė

Santrauka


Tyrimo tikslas – atlikti 11 šalių, šalių grupių dinaminę analizę dviem aspektais. Pirma, laiko atžvilgiu (prieškriziniu, kriziniu ir pokriziniu laikotarpiais). Antra, nagrinėjamų pasaulio šalių, šalių grupių atžvilgiu ir pateikti ateities prognozę. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad pokriziniu laikotarpiu ir ateityje pastebima eksporto mažėjimo tendencija, o prieškriziniu, kriziniu laikotarpiais – eksporto didėjimo tendencija. Kita vertus, 2002– 2014 m. pasaulio eksportas turėjo didėjimo tendenciją ES 28, Rusijoje, Pietų Korėjoje, Indijoje, Kinijoje, Brazilijoje, o eksportas mažėjo Kanadoje, JAV, Meksikoje, Singapūre, Japonijoje.

Raktažodžiai: tarptautinė prekyba, eksportas, prieškrizinis laikotarpis, krizinis laikotarpis, pokrizinis laikotarpis, prognozavimas.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i9.240