Neįgaliųjų laisvalaikio organizavimas socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Jūratė Požerienė, Giedrius Leleika, Vytautas Kailius

Santrauka


Straipsnyje pristatomi neįgaliųjų laisvalaikio organizavimo ypatumai socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatuose keliami reikalavimai nukreipti į laisvalaikio paslaugų atitikimą neįgaliųjų poreikiams. Tyrimas atskleidė, kad didžiausia problema institucijose yra finansų (lėšų) trūkumas – net jei įstaigos ir norėtų įdarbinti kvalifikuotus fizinės veiklos specialistus, to negalėtų padaryti dėl lėšų stygiaus (todėl specialistų įvairovė įstaigose yra labai maža), įstaigos neturi patalpų savo vykdomai veiklai plėtoti.

Raktažodžiai: neįgalieji, socialinės paslaugos, laisvalaikis.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i9.238