Mobingo / patyčių kaip psichosocialinio stresoriaus prevencija

Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė

Santrauka


Patyčias inkorporuojančio mobingo darbo vietoje, kaip intensyvaus psichosocialinio stresoriaus, problema užsienio šalyse nagrinėjama jau trys dešimtmečiai, drauge ieškant atsakymų, kaip sumažinti reiškinio žalą organizacijoms ir jų nariams. Lietuvoje pavieniai šio reiškinio tyrimai pradėti tik prieš gerą dešimtmetį, todėl tiek organizacijos, tiek plačioji visuomenė stokoja žinių apie reiškinio prevencijos priemones. Straipsnyje aptartos mobingo / patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus, prevencijos priemonės, išskirti veiksniai, padedantys užtikrinti mobingo ir patyčių prevenciją organizacijose. Nustatytas tolesnių tyrimų, nagrinėjančių reiškinio organizacijose prevenciją, kurių rezultatai gali būti pritaikomi praktikoje, poreikis.

Raktažodžiai: mobingas, patyčios, psichosocialinis stresorius, prevencija.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v2i8.235