Dėstytojo vaidmuo į studentą orientuotose studijose

Zita Baužienė, Dalia Perkumienė, Irena Marinko

Santrauka


Straipsnyje analizuojama perėjimo į studentą orientuotų studijų patirtis ir iššūkiai. Atlikus Bolonijos proceso dokumentų ir mokslinės literatūros analizę, taikant loginį indukcinį metodą, išgryninti esminiai kriterijai, kuriais remiantis galima vertinti dėstytojo vaidmenį į studentą orientuotose studijose. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dėstytojo vaidmuo siekiant užtikrinti aukštojo mokslo studijų kokybę yra reikšmingas, nes mokymo(-si) paradigmų kaita atveria galimybę dėstytojui keisti darbo stilių, nuolat tobulėti, bet pareikalauja didesnių laiko sąnaudų.

Raktažodžiai: dėstytojo vaidmuo, į studentą orientuotos studijos, studijų rezultatai, kreditas.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i7.226