Sporto paramos įtaka šalies sporto industrijos ekonomikai

Diana Komskienė, Laura Garastaitė, Aurimas Bradūnas

Santrauka


Autoriai atskleidžia sporto ūkio subjektų vystymąsi esant atitinkamoms investicijoms bei kitų sporto reiškinių prežastinį sąstingį. Straipsnyje pateikiami sporto paramos būdai, statistiškai išanalizuotas sporto paramos pinigine išraiška ryšys su sportinių rezultatų siekimu, infrastruktūros plėtra, užimtumu sporto industrijoje. Sporto renginiai, kaip esminė sporto industrijos varomoji jėga, apima prekių ir paslaugų pardavimų gausą, darbo vietų sukūrimą, statybos pramonės pagyvėjimą, socialinę žmonių edukaciją ir pilietiškumą. Atskleistas rėmėjų indėlis į sportą per paramą yra akivaizdus ekonominės, socialinės bei šalies žinomumo ir reputacijos formavimo sportinių pasiekimų atžvilgiu įrankis.

Raktažodžiai: sporto parama, sporto industrijos ekonomika, darbumas, pajamos, komercinė ūkinė veikla.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v2i6.223