Prosocialaus elgesio formavimasis universiteto liberalaus ugdymo procese

Enrika Kromerova

Santrauka


Liberalusis ugdymas traktuojamas kaip viena esminių, pamatinių aukštojo mokslo realizavimo galimybių, galvojant apie ateities visuomenės žmogų, pasižymintį tvirtomis vertybinėmis nuostatomis ir prosocialiu elgesiu. Tad kyla klausimas, kaip liberalaus ugdymo procese universitete formuojasi prosocialus elgesys? Kokia liberaliojo ugdymo vertybių raiška? Minėti aspektai sudaro šio tyrimo mokslinės problemos pagrindą. Straipsnyje nagrinėjama prosocialaus elgesio samprata ir esmė, gilinamasi į liberalaus ugdymo vertybinį pagrindą, siekiant atskleisti liberalaus ugdymo, lemiančio prosocialų elgesį, galimybes universitete. Tyrimo metu remtasi R. Barnett’o (1990) liberalaus ugdymo traktuote - konservatyviąja ir radikaliąja koncepcijomis.

Raktažodžiai: liberalus ugdymas, universitetas, prosocialus elgesys, aukštasis mokslas.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i11.199