Sporto klubų vystymo ir vartotojų poreikių dermė: mokslinių interesų aspektas

Diana Komskienė, Biruta Švagždienė

Santrauka


Viena pagrindinių sėkmingos sporto klubų vystymo ir vartotojų poreikių dermės prielaidų – vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Paslaugų kokybė skatina vartotojų lojalumą, užtikrina potencialių vartotojų pritraukimą, darbuotojų pasitenkinimą ir teigiamo įvaizdžio formavimą rinkoje. Straipsnyje, vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis, pateikiami sporto klubų vystymo ir vartotojų poreikių dermės veiksniai. Aptariama, kokiu mastu tai lemia veiklos ypatumus. Manoma, kad vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių sporto klubų vystymąsi ir konkurenciją tarp organizacijų, padedančių išsilaikyti arba užkariauti rinkas, yra vartotojų poreikių patenkinimas. Visgi sporto klubų vartotojų poreikiai dažniausiai analizuojami kokybės aspektu (Bodet, 2006). Kokybė formuoja sporto klubų įvaizdį, turi tiesioginės įtakos veiklos produktyvumui, pelno augimui, vartotojo pasitenkinimui. Tyrimo tikslas – atskleisti sporto klubo vystymo ir vartotojų poreikių dermę mokslinių interesų aspektu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. Atliktas kokybinis tyrimas. Taikyta turinio analizė. Buvo tiriama sporto klubų teikiamų paslaugų poreikis, lojalumas klubui, vartotojų poreikiai ir motyvacija. Sporto klubų vystymas(-is) yra paslaugos vartotojo suvokiama nauda, kurią sukuria paslaugos teikėjas, naudodamas įvairias komunikacines ir rėmimo priemones. Visos sporto klubų paslaugos gali būti skirstomos į tris grupes: 1) pagrindinės paslaugos; 2) papildomos periferinės paslaugos; 3) pagalbinės, arba specialios, ir poilsio organizavimo paslaugos. Be to, reikia nuolat tirti rinką, siekiant geriau suprasti vartotojų lūkesčius ir tenkinti jų poreikius.

 Raktažodžiai: sporto klubas, paslauga, pasitenkinimas, įvaizdis, motyvacija.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v2i2.187