[1]
DaubarienÄ—, J. 2018. Lake Tourism Development in Utena County. Laisvalaikio tyrimai. 2, 6 (Jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.33607/elt.v2i6.221.