Neįgaliųjų dalyvavimas sportinėje veikloje: sportuojančių neįgaliųjų požiūris

Marija Pociūnaitė, Ugnė Žalkauskaitė

Santrauka


Straipsnyje pristatomos neįgaliųjų dalyvavimo sportinėje veikloje patirtys ir požiūriai. Naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą, nagrinėjami tokie aspektai kaip dalyvavimo sportinėje veikloje motyvai, dalyvavimo sportinėje veikloje įtaka / reikšmė, sportinės veiklos privalumai ir dalyvavimą ribojantys veiksniai bei sporto organizacijų ir trenerių kvalifikacijos vertinimas.

Raktažodžiai: neįgalieji, dalyvavimas, sportinė veikla.


Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v2i4.213