Author Details

Poškaitis, Vytautas

 • Vol 3, No 90 (2013) - Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity
  EFFEcT OF GENERAL VERSUS SPEcIALIZED EXERcISES ON MOVEMENT cONTROL OF LUMBO- PELVIc REGION IN SUBJEcTS WITH cHRONIc LOW BAcK PAIN
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 81 (2011) - Biomechanics
  EVALUATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM REACTIONS WHEN DIFFERENT MUSCLE GROUPS ARE ACTIVATED
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 65 (2007) - Sports Physiology
  DEGUONIES ĮSOTINIMO ŠLAUNIES RAUMENYJE IR ŠIRDIES FUNKCINIŲ RODIKLIŲ KAITA ATLIEKANT PAKOPOMIS DIDINAMĄ KRŪVĮ VELOERGOMETRU
  Abstract  PDF
 • Vol 1, No 55 (2005) - Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity
  SKIRTINGO AMŽIAUS VYRŲ KŪNO MASĖS IR JOS KOMPONENTŲ POKYČIAI TAIKANT ILGALAIKIUS FIZINIUS PRATIMUS
  Abstract  PDF


ISSN: 2351-6496