1.
Šukys S. Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška. BJSHS [Internet]. 2018Oct.23 [cited 2021Apr.19];4(79). Available from: https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/article/view/356